Breaking_Dawn_by_chrisescence

مروري بر فيلم:1 Breaking Dawn-Part
كارگردان: بيل كاندون
بازيگران: كريستين استوارت- رابرت پتين سن- تيلرلوتنر

فرح شكوهي

Javanan-Naghde_Film-1279-1

آنهايي كه  چند فيلم قبلي Twilight را  نديده باشند، نبايد بديدن اين فيلم بروند، چون چيزي دستگيرشان نمي‌شود اما آنهائي  كه آن فيلم ها را ديده اند، با ديدن اين فيلم ،كمي نا اميدJavanan-Naghde_Film-1279-2 ميشوند، چون برخلاف انتظارشان ساختار فيلم سست و بي مايه تر شده است.
در مجموع اين سري فيلم ها، نه تنها جنبه ها و ارزش هاي هنري نداشته و ندارند، بلكه در زمينه بازيگري و زيربناي قصه و ظرافت هاي هنري سست است البته اين سري فيلم ها از آغاز با فروش دور از انتظاري روبرو شده، خصوصا آخرين فيلم، ركورد بالايي را برجاي گذاشته است، اما اگر قرار باشد هاليوود در صحنه جهاني در انتظار كرديتي باشد، انتظاري بيهوده است، چون منتقدين در سراسر جهان، اين فيلم ها را بسيار ضعيف و  بدون مايه و دور از  چارچوب ارزش و اعتبار هنري مي‌دانند، بطوري كه وقتي يكي دو بار از اين سري فيلم ها در جشنواره هاي جهاني شركت داده شد، سيل شوخي وجوك را بدنبال خود كشاند.
حالا باهم از مرز ارزش هاي هنري مي‌گذريم  و به فيلم Breaking Dawn‌ بعنوان يك اثر تجاري و جوان پسندنگاه مي‌كنيم، از اين زاويه به آن  كلي امتياز هم ميدهيم، چون در شرايطي كه نسل جوان سينمارو  به كامپيوترها و آي پادها و تلفن  هاي دستي خود براي ديدن  فيلم ها بسنده مي‌كنند. چنين فيلمي  ميليونها جوان و نوجوان را به سالن سينماها كشانده است كلي تي شرت،عروسك و پوستر و وسايل ديگر نيز در همين مسير به فروش رفته، بقول سازندگان فيلم،حداقل از بركت اين فيلم ها، در طي چند سال اخير بالاي 2‌ ميليارد دلار فيلم و DVD ، پخش تلويزيوني، فروش عروسك و پوستر و غيره درآمد داشته وبه بقاي هاليوود كمك كرده و صدها هزار نفر را مشغول كار كرده است.
و اما قصه فيلم، ادامه همان قصه هميشگي است، گروهي خون آشام جوان وگروههاي گرگهاي انسان نماي جوان، و گروهي پسر ودختر خوش چهره  وعاشق در جريان فيلم  دررفت وآمد هستند.Javanan-Naghde_Film-1279-3ادوارد يك خون آشام جوان و جذاب عاشق >بلا< يك  دختر معمولي ميشود، نقش ايندو را رابرت پتين سن و كريستين استوارت بازي مي‌كنند، آنها در پي ازدواج  هستندولي ادوارد مي‌ترسد كه بلا بدنبال  اين وصلت به مرگ بوسه بزند، جيكوب (تيلرلوتنر) دوست صميمي  بلا كه خود يك گرگ انسان نماست، از اين مسئله واهمه دارد، دلش نمي‌خواهد بلا را از دست بدهد، خودبخود در اين فيلم بلا و ادوارد  قصدازدواج دارند، جيكوب وارد معركه ميشود، ولي  بهرحال ايندو با هم  ازدواج كرده وبراي ماه عسل به يك  ويلاي زيبا در سواحل برزيل ميروند، فرداي شب زفاف اتاق به جهنمي تبديل ميشود، پرده ها پاره، تخت واثاثيه شكسته ودرهم ريخته ميشوند و بدن بلا سياه و كبود و رنگش سفيدميشود. ادوارد از سويي نگران جان بلاست، جيكوب از سوي ديگر، هيچكس حتي تماشاگر هم نمي‌داند آن شب چه بر آنها  گذشته است، ولي درست دو هفته بعد بلا حامله ميشود، آنهم از يك خون آشام كه صد سال پيش مرده و زندهJavanan-Naghde_Film-1279-4 شده است! در فيلمهاي قبلي صحبت از اين بودكه اگر بلا بخواهد با ادوارد وصلت كند، بايد خون آشام بشود وحالا همه از خود مي‌پرسند براستي بلا خون آشام مي‌شود؟!
نيمي از فيلم بدون حادثه خاصي مي‌گذرد، بطوري كه تماشاگران جوان را تا حدي خسته ميكند، ولي از نيمه دوم، با  ازدواج آندو فيلم  شكل مي‌گيرد، ولي اصولا  نه ديالوگ ها و نه بازيها و نه صحنه ها، هيچكدام جذابيت فيلم هاي قبلي را ندارد شايد اگر شب عروسي در  فيلم نبود  ورويدادهاي بعدي آن، فيلم از جنبه هاي تجاري هم  لنگ ميزد.
صحنه اتاق خواب  و شب زفاف، فكر ميكنيم براي 13 ‌ساله ها چندان مناسب نيست، حالا چرا به آنها اجازه ديدن فيلم را داده اند، بايد به قدرت پخش كننده هاي فيلم واگذاريم كه هر قانوني  را مي‌شكنند.
بازي كريستين استوارت از آغاز تا پايان يكدست و  خوب است در حاليكه رابرت پتين سن هماهنگ پيش نميرود. بعضي سكانس هاي فيلم طولاني است، برخي نيز بدون دليل كوتاه وJavanan-Naghde_Film-1279-5 گذراست. يكي از صحنه هاي ديدني فيلم صحنه ازدواج ايندو و  ديده شدن چهره هاي كاملا متفاوت و  غير عادي در آن فضاست. فيلم در كل پيام خاص و جالبي ندارد، ولي در هر صورت فروش فيلم خيلي بالاست واز هم اكنون نيز قسمت دوم آن آماده ميشود تا فيلمبرداري آغاز شود  و در نوامبر سال 2012‌ بروي پرده سينماها بيايد، خيلي ها درانتظارند تا بدانند چه بر سر بلامي آيد وفرزند او چه خواهد شد؟