دکتر رضا فدایی- سن دیه گو
دکتر Eric Linebarger یکی از بهترین جراحان چشم و پژوهشگر در شهر سن دیه گو و ایالت California میباشد. او هم اکنون علاوه بر جراحی Cataract و Cornea ریاست بخش چشم پزشکی بیمارستان Sharp Rees- Stealy را عهده دار میباشد که حدود صدها عمل جراحی در این بخش با مجهزترین وسائل ممکنه و تکنولوژی صورت می گیرد. دکتر Linebarger پس از اتمام دانشگاه در رشته چشم پزشکی بخصوص در جراحی Cornea Cataract And در این رشته به پژوهشگری پرداخته و جوایز متعددی از مسئولان در این رشته بدست آورده و بهمین دلیل در این شهر و ایالت زبانزد عام میباشد. اگر کسی احتیاج به عمل جراحی چشم داشته باشد مدتها طول خواهد کشید تا نوبت به او برسد. عملیات او بر روی چشم به اندازه ای دقیق و ساده انجام می گیرد که مریض اصلا احساس درد نخواهد کرد و حدود ده تا پانزده دقیقه بیشتر بطول نخواهد انجامید. دکتر Eric Linebarger علاوه بر این شغل عضو چندین سازمان غیر انتفاعی میباشد و در کار خیر و کمک به دیگران از هیچ کمکی دریغ نمی کند. من شخصا از بهترین عملی که بر روی چشم من انجام داد از او و پرستاران و کارمندان او سپاسگزارم و موفقیت بیشتری برای او خواستارم.

Dr. ERIC J. LINEBARGER, MD OPHTHALMOLOGIST,
RESEARCHER, AND EXTRAORDINARY
DOCTOR IN THE STATE OF CALIFORNIA

Dr. Reza Fadaei- San Diego editor
We are pleased to introduce Dr. Eric Linebarger extraordinary doctor of Corneal and refractive surgeon and Award- Winning Researcher in San Diego. He is a board-Certified ophthalmologist and active member of the American Academy of Ophthalmology. After graduating cum laude from Brigham Young University in 1990, he went on to graduate in the top of his class at the University Of Utah School Of Medicine, where he also completed a combined medicine/ ophthalmology internship. Following his residency program at the Shiley Eye Institute at the University of California, San Diego, Dr. Linebarger pursued fellowship specialty training in corneal-refractive surgery at the Phillips Eye Institute in Minneapolis. This prestigious fellowship provided Dr. Linebarger unparalleled training in state-of- the –art refractive surgical techniques, cataract surgery and cornea transplantation.
Dr. Linebarger has published and lectured internationally on hyperopic (farsighted) LASIK surgery. Phakic intraocular lens (IOL) implants for correction of high myopia (nearsightedness) and the prevention and treatment of LASIK complications.
In 1999, Dr. Linebarger was awarded the grand prize for his research into the treatment of diffuse lamellar keratitis following LASIK by the American Society of Cataract and Refractive Surgery.
Dr. Linebarger has also been featured in the “top Doctors” issue of San Diego Magazine as a leading San Diego physician. He currently serves on the Sharp HealthCare Foundation’s board of directors, is vice chief of ophthalmology at Sharp Memorial Hospital and is chief of the division of ophthalmology for Sharp Rees-Stealy.
Treatments and conditions Dr. Linebarger specializes in include cataract surgery; corneal disease and transplants; intraocular lens implants; and laser vision correction surgery.
Active in international ophthalmology, Dr. Linebarger has served on several volunteer surgical missions in developing countries.
We in the Javanan International Weekly Magazine wish Dr. Linebarger, his family, Nurses, and Staffs the best.

1556-35