1672-44

1672-50

اجازه بدهید قبل از آنکه درباره یک نمایش کمدی موزیکال حرف بزنیم، درباره یک شوی کمدی موزیکال صحبت کنیم، شوی دو ساعته Face Time که درآن هوتن و مایکل، یک لحظه مردم را آرام نگذاشتند. خیلی از آنها که در سالن های نمایش می نشینند و یک اثر کمدی موزیکال را تماشا می کنند، نمی دانند پشت پرده آن چه گذشته، چه استخوان هایی خورد شده، چه هنرها و ظرافت ها و شب نخوابی ها و دلهره ها خوابیده است.
چند سالی بود از هوتن مرد هزارچهره صحنه خبری نداشتیم، چون سرش گرم برنامه های تلویزیونی و فیلمبرداری برنامه خارج از امریکا بود ولی این بارمایکل که خود یک هزارچهره دیگر است دست به دست او داده و یک شوی موزیکال و کمدی را بروی صحنه آورد. مایکل تنها یک کمدین، یک خواننده و یک بقولی همزاه و سایه خوانندگان معروف نیست، دلم نمی آید او را مقلد بخوانم، چون مایکل براستی یک مبتکر، یک آگاه به کارش میباشد ونکته مهم تر اینکه در پشت صحنه یک یار و یک همراه، یک خستگی ناپذیر بنام «الی» همسرش را دارد که بحق درکارخود متخصص و کارآمد است، جامعه را می شناسد، مثل یک روانکاو است، حتی زمان اجرای یک نمایش و یا یک شو را خوب می داند و بقول اطرافیان بار10 نفر را در پشت صحنه بدوش می کشد.
شوی کمدی موزیکال Face Time ادامه شوهای گذشته هوتن نیست، چون او در این کار، از خود ابتکاراتی ارائه داده که کم و کسری از شوهای لاس وگاس ندارد. صحنه هایی که مایکل با انداختن و برداشتن یک پارچه، یک کیسه، یک پرچم، در چند ثانیه، هوتن را با لباس دیگر با رنگ دیگری ظاهر میکند، آنها که با جادوی صحنه آشنا هستند کار آسانی نیست، آنهم درجامعه ایرانی که آن بودجه مالی کلان جامعه امریکایی را ندارد. با همان تنگدستی بودجه، کاری کارستان می کنند این صحنه ها، تماشاگران را دچارحیرت کرده بود وهمه از هم می پرسیدند چگونه در ظرف چندین ثانیه هوتن لباس هایش را تغییر داد؟ از لباس پوشیده و بلند به یک لباس کوتاه و به اصطلاح سکسی مبدل شد.

1672-45

همه مات مانده بودند که چگونه مایکل ضمن اجرای برنامه های ویژه خود که این بار بجز یکی دو تا سوپراستار بقیه خوانندگان را از میان خوانندگان داخل برگزیده بود، می تواند صحنه را در تمام دو ساعت و اندی اداره کند، مایکل یک زنجیر، یک پیوند، یک سیم ارتباط میان همه صحنه ها بود. او حتی اجازه نداد یک لحظه صحنه خالی بماند، بی نفس بماند، او با مهارت خاص غیبت های چند لحظه ای هوتن را که برای تغییر آرایش و لباس به پشت صحنه میرفت، جبران میکرد و درست در لحظه حساس و درست، آنها را به هم پیوند می داد و گاه حتی خود را فراموش می کرد.
وقتی الی مهره اصلی پشت صحنه دربرابر تشویق های مردم روی صحنه آمد، گفت شاید خبرندارید که طراحی همه لباس های رنگین و زیبا همه آرایش و میکاپ و موها و خلاصه همه آنچه در طی نمایش در حداقل 10 شکل مختلف شاهد بودید، ثمره ذوق و سلیقه و هنر خود هوتن بود، او یک تنه همه این موارد را انجام داد. تازه در آن مرحله بود که مردم از خود می پرسیدند چگونه به آن سرعت هوتن، تغییر آرایش و لباس میدهد و چگونه در شخصیت تازه ای ظاهر میشود و البته این بار تازگی های جدیدی در کار هوتن در صحنه دیده می شد و او با هنر ارتباط با مردم درون سالن، این شوی موزیکال کمدی را به صورت زنده و جلوی چشم مردم تبدیل کرد. نکته مهم اینکه علیرضا امیرقاسمی چهره معروف تلویزیونی خود بخشی از این شوی دیدنی بود، چه در ویدیوهای روی پرده و چه حتی حضورش در سالن و حرفهایی که میان بازیگران رد و بدل می شد و مسلما نقش او در امور تکنیکی شوی فیس تایم مهم بود. چون از موارد بسیار نادری بود، که میان صحنه های زنده شو و همچنین فیلم های پخش شده در پرده، هماهنگی و ظرافت و حرفه ای بودن کاملا مشهود بود.
شوی موزیکال کمدی Face Time با طرح بعضی پیام های سیاسی، قالب صد درصد کمدی خود را هم شکسته بود و در مجموع شوی بسیار زیبا و سرگرم کننده ای بود.

1672-46

1672-47

1672-48

1672-49