Jellini

1468-62

1468-63

در حالیکه در 27 اگوست رویدادهای تازه ای را شاهد خواهیم بود، با جمع فامیلی فیلم اواردز، راجر نیل Roger Neal یکی از معروف ترین مدیران روابط عمومی و مدیریت هنری هالیوود پیوسته، راجر 20 سال پیش هم این مسئولیت را با حضور «دیک کلارک» و «انتونیو جلینی» برعهده داشت.
درباره روز 27 اگوست خبرهای زیادی داریم که در هفته آینده به اطلاع تان می رسانیم.

1468-64

1468-66

1468-67

1468-68

1468-69