1593-44

اهدای جوایز برندگان Family Film Awards طی مراسمی

در Beverly Hills Women Club برگزار  شد

گزارش از فرح شکوهی

تلاش بیست و چند ساله آنتونیو جلینی سرانجام به ثمر رسید و هفته قبل در کلاب بانوان بورلی هیلز جوایز برندگان رشته سینما و تلویزیون Family film awards اهدا شد.
بجرات در طی این سالها بهروزجلیلی لحظه ای آرام و قرار نداشت او که حدود بیست سال بخاطر مرشد خود دیک کلارک صبر کرد تاشاید او دوباره امکان شروع دوباره این مراسم را پیداکند، عاقبت بعد از سفر ابدی او به سراغ دوستان قدیمی اش رفت تا مشعل این فستیوال که ریشه انسانی دارد را دوباره روشن کند و در طی دو سه سال اخیر کاندیداها را در موقعیت های مختلف ازجمله در کن فستیوال معرفی کرد.
هفته قبل وقتی رسما در Beverly Hills Women Club مراسم اهدای جوایز را اعلام وجوایز از دست چهره های معروف به هنرمندان برگزیده یانمایندگان شان اهداشد دیگر همه باورشان شد Family Film Awards براستی آغاز بکار کرده ودامنه آن به گوش همه شبکه ها و کمپانی ها رسیده است نگاهی به لیست برندگان از اهمیت آن خبر میدهد. مجری شیرین برنامه جری رونی کمدین معروف پسر میکی رونی بود.
درودی داریم برای آنتونیو جلینی بخاطر تلاش بیست و چند ساله و مقاومت اش.

1593-45

1593-50

1593-47

1593-51

1593-49

 1593-201

1593-202

1593-203

1593-204

1593-205