1625-18

همکاری راجر نیل Roger Neal
یکی ازمعروفترین ایجنت ها و مدیران هنری هالیوود
با Family Film Awards

ازهفته قبل راجر نیل یکی از سرشناس ترین مدیران روابط عمومی و ایجنت های هنری هالیوود، به جمع گروه «فامیلی فیلم اواردز» و المپیا پیوست و انتونیو جلینی، با افتخار و خوشحالی از پیوستن راجر حرف زد.
راجر نیل بیش از 30 سال است درهالیوود بعنوان یک ایجنت و مدیر روابط عمومی سوپراستارها فعالیت دارد و بیشترین مراسم برگزاری اسکار نیز بعنوان یک هماهنگ کننده همکاری داشته.
راجر نیل با بسیاری از چهره های برجسته سیاسی و اجتماعی چون پرزیدنت بوش و پرزیدنت ترامپ همکاری داشته، با آهنگسازان، خوانندگان، کمپانی های بین المللی موزیک، سریال ها و فیلم ها همراه بوده است.
جالب اینکه راجر نیل 22 سال پیش زمان آغاز Family Film Awards با دیک کلارک و جلینی دست همکاری داد و اینک بعد از سالها یک دوره فعالیت ها و همکاریهای تازه را با فامیلی فیلم اواردز و جلینی آغاز نموده است.
قرار است این هفته با راجر نیل در جوانان رادیو و مجله جوانان گفتگویی اختصاصی داشته باشیم.

1625-19