1634-10

27 سپتامبر، بیست و دومین سالگرد مراسم
FAMILY FILM AWARDS
در هیلتون یونیورسال برگزار شد

1634-12

گزارش از فرح  شکوهی

27 سپتامبر سرانجام المپیا جلینی بیست و دومین سالگرد مراسم Family Film Awards را در هیلتون یونیورسال لس آنجلس برگزار کرد.
این مراسم که بدنبال تلاش شبانه روزی المپیا و یارانش برگزار شد، به گروهی از کاندیداها جوایزی اهدا شد، که چند نفرشان در مراسم حضور داشتند و چند نفری هم از طریق همکاران برایشان فرستاده شد. مراسم شور وحال خاص خود را داشت. چهره های معروف رادیو و تلویزیون های امریکایی حضور داشتند.
اهدای جوایز نیز از طریق چهره های معروف انجام شد، در طی مراسم از زحمات و پایداری المپیا جلینی سپاسگزاری شد و جلینی چون همیشه به ایرانی بودن خود افتخار کرد و خبراز «المپیا» داد که شامل هنرهای مختلف میشود و مراسم باشکوه دیگری در پیش دارد.
تا امروز بسیاری از کشورهای جهان آمادگی خود را برای برگزاری مراسم المپیا اعلام داشته اند و هر کشوری ضمن برپائی مراسم خاص هنرمندان سرزمین خود، به هنرمندان جهانی نیز می پیوندند.
تبریکی صمیمانه داریم برای المپیا جلینی عزیر بخاطر مقاومت 22 ساله اش و خستگی ناپذیربودن اش و اینکه در طی این سالها از جان و مال خود مایه گذاشته است.
المپیا می گوید: خوشحالم که مجله جوانان به مدیریت مهدی ذکایی و همسرش مهناز ذکایی پا به پای من در طی این سالها آمده است.

1634-11

1634-13

1634-14

1634-15

1634-16

1634-17

1634-18

1634-19

1634-20