1456-72

1456-77

دکتر رضا فدایی -سن دیه گو

امسال هم طبق روال گذشته مراسم هفت سین وسنت های باستانی آن با کمک و یاری خانم شالی زمردی از شبکه Fox 5 News بطور زنده توسط گزارشگر این فرستنده آقای Brad Wills پخش شد.
این مراسم از ساعت پنج بامداد تا 9 صبح در چند مرحله همراه با شرح سفره هفت سین و غذاهای سنتی ایرانی توام بود. استاد بهروز صادقیانی استاد سنتور همراه با دف و تنبک آقایان دارا یامرادی و مسیح سال افزون جلوه مخصوصی به این مراسم داده بودند، بخصوص گروه رقص خانم آذی فرسودی هنرمند خوب و نازنین که از تمام این عزیزان سپاسگزارم.
درعکسها چند صحنه از این مراسم دیده میشوند. از دکتر جاوید جاودان بخاطر همکاری متشکریم.
دو روز بعد از این مراسم پخش زنده تلویزیونی، خانم شالی زمردی این نازنین ایران دوست در مراسم جشن نوروزی خانه ایران حضور یافت و اجرای این مراسم و جشن نوروزی را بصورت MC بعهده گرفت و یکی از زیباترین مراسم نوروزی را به اجرا در آورد که واقعا قابل تحسین و ستایش بود.
درعکس ها چند صحنه از پخش زنده هفت سین و مراسم آن دیده میشود وخانم شالی زمردی با در آغوش گرفتن پسر نازنینش دیده میشود.
در عکسهای دیگر سه نفر دکتر رضافدائی، Brad Wills گزارشگر تلویزیون Fox5 وابراهیم داودی فر دیده میشوند.
در عکس دیگر خانم آذی و سودی و چند تن از رقصنده های او دیده میشوند.
در عکس گروهی خانم مونا تفتی، Brad Wills ، بهروز صادقیان، دکتر جاوید جاودان، ابراهیم داودی فر، آذی فرسودی، دارا یامرادی، مسیح سال افزون و چند هنرمند رقصنده دیده میشوند.

1456-73

1456-74

1456-75

1456-76