1557-42

دکتر رضا فدائی سن دیه گو
مراسم نوروزی و هفت سین با همیاری شالی زمردی Anchor و Heather Lake گزارشگر کانال Fox 5 به صورت زنده پخش شد.
امسال هم طبق روال همه ساله مراسم نوروزی و هفت سین زیبائی که توسط خانم گیتی الهی طرح ریزی شده بود بطور زنده از کانال 5 تلویزیون Fox در سن دیه گو پخش شد. این برنامه از ساعت شش صبح تا 9 بامداد ادامه داشت و هر نیم ساعتی چند دقیقه بطور زنده از این کانال پربیننده پخش شد. در این برنامه استاد بهروز صادقیان نوازنده سنتور و آقا مسیح سال افزون نوازندگی دف را بعهده داشت.
در ضمن روز یکشنبه مصادف با روز ایران، خانه ایران در بلبوپارک شهر سن دیه گو جشن مفصلی با هنرنمایی خانم آذی فرسوزی و گروه رقص او هنرنمایی بسیار جالبی را ارائه دادند. MC جشن نوروزی خانه ایران بعهده خانم شالی زمردی بود که به بهترین نحو این برنامه را اجرا نمود که ما از زحمات او و ایران دوستی او سپاسگزاریم. عکس ها چند صحنه مختلف آن روز را نشان میدهد.

1557-43

1557-44

1557-45