۱۷۷۶ – کامران وهومن: این اولین کنسرت ایرانی در لس آنجلس بعد از قرنطینه و بیش از یکسال و نیم انتظار است

کامران‭ ‬وهومن‭ ‬دوخواننده‭ ‬محبوب‭ ‬می‭ ‬گویند‭:‬ شنبه‭ ‬28‭ ‬آگوست‭ ‬2021،‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬استثنایی‭ ‬خواهد‭ ‬بود،‭ ‬شبی‭ ‬که‭ ‬ازساعت‭ ‬8‭ ‬تا‭ ‬11شب،‭ ‬لحظه‭ ‬ای‭ ‬آرام‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬تشنه‭ ‬و‭ ‬بیقرارخاطره‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬آهنگهای‭ ‬دلخواهشان‭ ‬را‭ ‬سیراب‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬خوشحالی‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اولین‭…

ادامه خواندن ۱۷۷۶ – کامران وهومن: این اولین کنسرت ایرانی در لس آنجلس بعد از قرنطینه و بیش از یکسال و نیم انتظار است

۱۷۷۵ – گفتگویی پرنکته با سارا عباسی همکارمجله جوانان درپاریس درباره آذرشیوا

ساراعباسی‭ ‬و‭ ‬درمجموع‭ ‬خانواده‭ ‬عباسی،‭ ‬سیاوش‭ ‬اوستا‭ ‬درپاریس‭ ‬همیشه‭ ‬یاور‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬ودر‭ ‬کل‭ ‬یاورهنرمندان‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬بزرگداشتی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬آذر‭ ‬شیوا‭ ‬ستاره‭ ‬ماندنی‭ ‬سینما‭ ‬درپاریس‭ ‬انجام‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬سارا‭ ‬عباسی‭ ‬گفتگویی‭ ‬پرنکته‭ ‬داشتیم‭.‬ •‭ ‬گفتگوی‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬خانم‭ ‬سارا‭…

ادامه خواندن ۱۷۷۵ – گفتگویی پرنکته با سارا عباسی همکارمجله جوانان درپاریس درباره آذرشیوا