كارداشيان، خانواده ميليونرها
از مادر 55‌ ساله تا نوه 20‌ماهه

gonagon1.3

كـريس جنر مادر 55‌ ساله كارداشيان ها، مي‌گويد بچه هـاي مـن سـحـرگـاه يعني درست ساعت 5‌ صبح بيدار ميشوند، ورزش مي‌كنند، كار ميكنند تاgonagon1.2 شب از پاي بيفتند.
ايـن خـانـواده بزرگ شامل مـــادر، كــورتـنــي دخـتــر بزرگتر32‌ ساله،كيم 30‌ساله، كلوئه 27‌ ساله، راب پسر 24‌ ساله، كندال 15‌ ساله، كايلي 14‌ساله و ميسن نوه 20‌ماهه همه ميليونر هستند! همه در ريالتي شوي تلويزيوني، هر بـار بر صفر ميليوني خود مي‌افزايند

 

 

 

 

 

 

ميشل ويليامز در نقش مريلين مونرو

gonagon1.4

 

سايمون كرتيس كارگردان فيلمgonagon1.5
My Week with Marilyn‌ (يك هفته با مريلين مونرو) مي‌گويد ماهها من و ميشل ويلـيـامز ستاره بسيار هنرمند وقت گذاشتم، همه فيلم هاي سينمايي و چندين رويدادهاي زندگي و سرانجام دفتر خاطرات كالين كلارك آسيستان مريلين را مطالعه كرديم تا سرانجام فيلم را جلوي دوربين برديم جالب اينكه ميشل ويليامز حتي در اتاق رختكن مونرو لباسهايي را عوض ميكردتا هرچه بيشتر به واقعيت نزديك باشيم.
كالين كلارك آسيستان كارگردان وهمه كاره مونرو در فيلم The Prince and the Showgirl‌ در سال 1956‌ بود وهمانطور كه ميدانيد مرلين در سال 1962‌ خودكشي كرد.

 

 

gonagon1.6

رسوايي عروس فراري هيوهفنر در راديو

 

 شايع است كريستال هريس 25‌ ساله، كه چند ساعت قبل از ازدواج با هيوهفنر صاحب پلي بوي جازده و بقولي بعنوان عروس فراري معرفي شد، هفته قبل در راديو هاوارد استرن، آبروي او راgonagon17jpg برد.
كريستال در شوي زنده راديويي گفت: من طي دو سال ونيم زندگي با هيو، فقط با او يكبار رابطه جنسي داشتم كه فقط دو ثانيه طول كشيد!! نكته مهم اينكه هيو هفنر هيچگاه در اتاق خواب، لباسهايش را در نياورد و در همان حال با من رابطه جنسي داشت، البته من فكر نمي‌كنم دلم مي‌خواست او لخت شود!

 

 

 

 

 

 

 

جورج كلوني و اليزابتا كاناليس

gonagon1.8

دوعاشق بسيار هماهنگ و جور، كه حتي جورج براي بيشتر بودن با اليزابتا بيشتر ماههاي سال را در ايتاليا بسر مي‌برد، ولي اين عشق داغ 2‌ساله با يك جنجال سكسي در حيطه نخست وزير ايتاليا ونام اليزابتا در ليست به اين عشق پايان داد.