mix1301-06

 

‌دكتر حسام اعظمي
پزشك محبوب و باتجربه خانواده درجامعه ايراني

 H. PYLORI ‌چه نوع باكتري است؟
چگونه به انسان منتقل مي‌شود؟
چه حالاتي در معده بوجود مي‌آورد؟
نشانه هاي عفونت آن چيست؟
چطور تشخيص داده ميشود؟
چرا اين باكتري در ايرانيان با درصد بالايي ديده ميشود؟

mix1301-03

دكتر حسام اعظمي،  پزشك متخصص برجسته خانواده هاي ايراني كه با كلينيك بسيار مجهز و مدرن با كادر حرفه‌‌اي و قوي در طب ولي با نام Family Medical 101 پايگاه اميد خانواده هاي ايراني است،  هرچندگاه در مجله جوانان،  جامعه را با بيماريهاي مختلف در راه هاي درمان آن آشنا مي‌كند و اين بار درباره يك باكتري عجيب كه مردم درباره آن كمتر ميدانند سخن گفته،  اين باكتري كه  در ايرانيان از ساليان دراز سابقه است.
H.PYLORI‌ چه نوع باكتري است؟mix1301-01
H.PYLORI‌ يك نوع باكتري است كه در محيط اسيدي معده نشست كرده و به مرور زمان باعث ورم و يا زخم معده و يا اثني عشر ميشود. اين ميكرب اولين بار در سال 1982‌ بوسيله Barry Marshal وRobin Warren دركشور استراليا كشف شد. تا آن موقع كسي فكر نمي‌كرد كه ميكربي بتواند در محيط اسيدي معده دوام آورده و رشد كند. اين دو پزشك بخاطر اين كشف بزرگ جايزه نوبل پزشكي سال 2005‌ را بخود اختصاص داده اند.
H.PYLORI‌چطور به انسان منتقل مي‌شود؟
H.PYLORI‌ ميكربي است كه همانطوركه گفتم درمعده رشد مي‌كند بنابراين انتقال آن از طريق دستگاه گوارش ميباشد چه از طريق دهان و چه از طريق مدفوع. اين بيماري بيشتر در كشورهاي درحال رشد ديده ميشود و درصد آن دركشورهاي  پيشرفته غربي به نسبت كمتر شده است بنابراين نظافت،  شستن مواد غذايي واستفاده از آب تصفيه شده،  اثر بسيار مثبتي در پيشگيري آن دارد. در كشور امريكا اين ميكرب وبا ناراحتي معده در اكثر كساني كه از كشورهاي در حال توسعه مهاجرت كرده اند ديده ميشودو درصد ايرانيان مبتلا به اين ناراحتي بسيار زياد مي‌باشد.
معمولا ايرانيان توجه جدي به اين مسئله ندارند،  اغلب با داروهاي  ضد اسيد ضد نفخ مي‌كوشند تا آنرا ظاهرا درمان كنند درحاليكه براي درمان اين ناراحتي نياز به يك پزشك متخصص و استفاده از داروهاي مخصوص است.mix1301-07معمولا اين درمان چقدر طول مي‌كشد و آيا ريشه كن خواهد شد؟
– مصرف چند نوع آنتي بيوتيك زير نظر پزشك و آزمايشات ويژه، كمك مي‌كند تا اين ناراحتي بكلي رفع شود و نفخ معده كه بزرگترين مشكل ايرانيان است با اين مسئله حل شود. وگرنه اهميت ندادن به اين ناراحتي زخم معده يا اثني عشر و حتي  در درازمدت  احتمال سرطان را بوجود مي‌آورد.
اين بيماري چه حالت هايي را در معده بوجود مي‌آورد؟
 اولا H.PYLORI ميكروبي نيست كه مانند عفونت هاي ديگر شرايط حاد عفوني بوجود بياورد ولي وقتي كه وارد معده شد در آن رخنه كرده و جا براي خود باز مي‌كند. در اكثر اوقات ناراحتي بوجود نمي‌آورد وليكن در 10 ‌–20درصد باعث زخم معده و اثني عشر ميشود. H.PYLORI  1-2‌ ‌ درصد باعث سرطان معده مي‌شود.
بيمار مبتلا به H.PYLORI چه عوارضي را نشان ميدهد؟
در  اكثر اوقات افراد مبتلا به اين ميكرب ناراحتي ويا علائم خاصي نشان نمي‌دهند ولي در صورت زخم معده و يا اثني عشر باعث درد معده و حالت تهوع و در شرايطي ديگر ناراحتي در هضم غذا و يا نفخ  شكم مي‌شوند.
اين ميكرب در معده چطور تشخيص داده ميشود؟
از طرق مختلف ميتوان اين ميكرب را تشخيص داد.
1‌- ازراه آزمايش خون – IGG  از طريق آزمايش مدفوع
3‌- از طريق تنفسي كه بسيار ساده ودقيق مي‌باشد.
4‌- از طريق اندسكپي معده و نمونه برداري،  البته  اندسكپي در شرايط بسيار حاد ويا در شرايط بسيار مزمن انجام ميشود و دقيق ترين راه تشخيص H.PYLORI ‌ در معده مي‌باشد.