1340-48

 

در طول 3 ماه گذشته شبکه IPN، روزانه 6 1340-49ساعت در برنامه های شبکه تورنتو تی وی وTEN TV را استفاده می کرد.
بعلت افزایش برنامه های IPN نیاز این شبکه به زمان بیشتر، برطبق تصمیم مدیران این دو شبکه مهران عبدشاه با منوچهر بی بیان، شبکه IPN از این پس کنترل کامل این فرکانس را بعهده می گیرد و از این پس بصورت 24 ساعته در سراسر جهان از طریق گالکسی 19 (فرکانس 11122) در امریکا، اروپا و کانادا، از طریق Hotbird فرکانس   10723 در سراسر جهان پخش می شود.