از نوروز خانه پدری،سفره هفت سین ماهی قرمز تنگ بلور ،لباس نو، ساعت تحویل وآغوش پدر ومادر رابه یاد دارم

شهره آغداشلو

از نوروز خانه پدری،سفره هفت سین ماهی قرمز تنگ بلور ،لباس نو، ساعت تحویل وآغوش پدر ومادر رابه یاد دارم

Try Digital Javanan Now