،در ۲۳ژوئن,بازیکنان تیم شهر  فرشته، لیلی نابت ،جاستین اسپنسر ،علی رایلی و راکی رودریگز  در لس آنجلس یک اردوی فوتبال برای جوانان برگزارکردند