1334-37

 

1334-32

ازکارهای جالب این فشن شو، لباس های رنگین شب این طراح بود 1334-33که بر تن دختران و بانوان شایسته در امریکا  Ms. & Miss Asia USA 2012 بود و درحقیقت تمام مدلهای این فشن شو، آنها وبرندگان این جشنواره بودند و آنها بعد از رژه خود، بسیار گرم و خصوصی درحال رقص و پایکوبی بودند و خبرنگاران و عکاسان 1334-34بسیار محدودی در این شو شرکت داشتند. پرزیدنت مسابقات دختران و بانوان شایسته آسیا در امریکا Virgelia Tata است و رل مهمی را در آن شو اجرا می کرد.
بانوی شایسته ایران Ms Asia USA 2012 تکتم ابوذری است، در یک لباس شب بسیار می درخشید، تکتم که Second Runner نفر سوم شد و همین طور برنده 2 جایزه هم در مسابقات شده بود، یکی از محبوبترین زنان شرکت کننده مابین شرکت کنندگان، داوران 1334-35و پرزیدنت است.
همین طور یکی از طراحان جواهرات تزئینی، سمیرا کاظمینی که خود بانوی شایسته ایران در سال 2011 است در این فشن شو حضور داشت و چند تن از دختران و بانوان شایسته از طرح های او در 1334-36این فشن شو استفاده کردند که مورد استقبال همگی قرار گرفت.
طراح این شوKimi Verma یکی از هنرپیشگان بسیار زیبای هندی است وهمین طور برنده Miss Bombay میس بامبی در سال 1993 است، یکی از داوران دختران و بانوان شایسته آسیا در امریکا 2012 بود.

 

گزارش از فرح شکوهی

عکس ها از گیتی هندی زاده