1343-25

1343-26

ناگهان با این خبر، دوستان و هواداران راغافلگیر کردیم. به ظاهر، این حرکت، به دست هر کس دیگر، به شگردی تبلیغاتی می ماند.اما نزد ما، دو سال از زندگی ست.
پس از انتشار آلبوم «دلچسبیده ها» که تنظیم کننده و گیتاریست با ارزشی چون «رضا محجوب» را با خود داشت، بی درنگ به سمت آلبومی دیگر رفتیم. این بار برای یک صدای تازه نفس به نام بیتا. دیگر به یاد ندارید که در همه ی این سال ها من یکی بارها گفته ام: کار با تازه های باغ ترانه، برای شاعر شما، به چالشی جذاب می ماند. چراکه راه رفته، دیگر تماشا ندارد.
دوست نمی دارم، خود دیروزم را دوباره تکرار کنم.
کار با صداهای نو، حرفی نو می طلبد. همین است که وقتی «رضا محجوب» پیشنهاد کرد که با آوازخوان جوان و تحصیلکرده یی چون «بیتا» کار کنم، بی درنگ پذیرفتم. میوه ی این همکاری، هم اینک پیش روی ماست. آلبومی شنیدنی و تر و تازه به نام «دلنامه». با موسیقی و تنظیم «محجوب» عزیز، که پیش از این تنظیم ها و ساز زیبائی اش را در دلچسبیده های شهیار شنیده اید، اینک در مقام آهنگساز، تنظیم کننده، گیتاریست و تهیه کننده ی آلبوم، به زیبایی از پس این چالش برآمده است. شعرها، همه از من است.
سفری نو در کوچه پس کوچه های شعر و ترانه ی شهیارسال 2013 که من دوست می دارم هر روز، پوست بیاندازم وتازه تر شوم. باری، بنابراین وقتی خبر رسید که آلبوم آماده است، گفتیم:
-نباید چنین فرصتی  را از دست داد.
فرصت معرفی آلبوم تازه را در شبترانه ی شهیار که پیش روست.
شبترانه ی شانزدهم مارچ 2013.
پس از یاد نبرید که فقط یک اجرا داریم از شهر سانفرانسیسکو و شمال کالیفرنیا.
شبی تماشایی وشنیدنی. در کنار بیتا و ترانه های تازه اش.
رضا محجوب و گیتار دلنوازش و گروه رقصی که با پیچ وتاب تماشایی خط و رنگ بر صحنه ی یکی از زیباترین تالارهای آمریکا، ما را به سمت آتشفشانی از زیبایی می برند.
سرساعت 7 عصر شنبه شانزدهم مارچ 2013، درها باز می شوند.
ساعت 7:30 شبترانه آغاز می شود.
همین جا بگذارید بار دیگر بگویم که:
بلیت را از هیچ فروشگاهی نمی توانید تهیه کنید.
این شماره ی تلفن را به خاطر بسپارید:
(415)  392-4400
و یا بروی سایت Herbst Theatre بروید:
www.Cityboxoffice.com
به همین سادگی

1343-27

 
یکشنبه آینده، گفت و گویی خواهم داشت با بیتا و رضا در برنامه ی رادیویی قدغن ها که از Persian Radio پخش می شود.
تا فرصتی دیگر، بگذارید، یکی از ترانه های آلبوم دلنامه را همین جا بنویسم، که این روزها، همه دوستش می دارند:
شبنم فردا. شعر: شهیار قنبری.موسیقی: رضا محجوب و
صدای بیتا:
-… به ضرباهنگ قلب من برقص
به قصد از خوشی مردن برقص
به فکر از نو سر رفتن برقص
به نام خوب مرد و زن برقص
به شوق شبنم فردا
به یاد بهترین رویا
به لحن بال کفترها
به رنگ برده یی زیبا برقص
دراین بازار بی رنگی
به وقت سخت دلتنگی
کنار مردم سنگی
همین جور به این قشنگی برقص…
به همه بگو سحر در راهه
آتیش بازی، ته شب سیاهه
رد شو و رد شو از این قفس و سربند
برقص و برقص، به لطف این لبخند!
***
«شبترانه ی شهیار» به همراه بیتا و رضا و زیبایی آفرینان دیگر،همسر زمین و آنان که از سرزمین های دیگر آمده اند، یک حادثه است، در چهار قدمی نوروز. شنبه شانزدهم مارچ 2013
Herbst Theatre – San Francisco
(415)  392-4400
www.Cityboxoffice.com
آفتابی تر از همیشه باشید
شهیار قنبری