1532-37

در  رابطه با لایحه Measure HH، جان میرش،شهردار بورلی هیلز و فرشید جو شوشانی،

حمید عمرانی و راس لوی نویسنده معروف با رادیو جوانان گفتگو کردند

1532-38

شخصیت جان میرش، شهردار شهر بورلی هیلز با کاراکتر: James Stewart در فیلم سینمایی بیاد ماندنی: Mr. Smith Goes To Washington مقایسه شده است. آقای جان میرش با درایت و احساسات واقعی از منافع شهر بورلی هیلز با تمام وجود دفاع می نماید. شهردار میرش چهارمین نسل شهر بورلی هیلزبوده که تحصیلات متوسطه خویش را در این شهر به پایان رسانید. پس از آن وی رهسپار سوئد گردید و در آنجا در زمینه توزیع و بازاریابی فعالیت داشت- در حقیقت این دومین دوره شهرداری وی در بورلی هیلز میباشد. شهردار میرش در برنامه رادیویی جوانان به اتفاق نیکول کیان صدیقی و آقای فرشید جو شوشانی سرپرست کمیسیون برنامه ریزی توسعه انجمن شهر بورلی هیلز شرکت نمود تا درباره موضوع بحث انگیز توسعه و مستغلات شهری گفتگو نماید.
پروژه موسوم به Measure HH در ماه نوامبر به رای گذارده خواهد شد، شهردار میرش در این رابطه پیشگام راهپیمائی در مخالفت با این پروژه بوده و آقای شوشانی نیز از منتقدان سرسخت یک چنین طرحی است که بدون در نظرگرفتن و بررسی دقیق مقررات کمیسیون برنامه ریزی که برای هرکسی واجب الاجرا میباشد.
شهردار میرش به رادیو جوانان اظهار نمود، مسئله اصلی به جنبه های اطلاعات نادرست مربوط می گردد. تا 24 سپتامبر، هیلتون پنج میلیون و سیصدهزار دلار برای به ثمر رسانیدن این پروژه هزینه نموده که بیشتر آن فریبنده است و آنان درصدد هستند که پروژه Measure HH را به عنوان یک پارک عمومی عرضه نمایند، درحالیکه هدف اصلی این پروژه ایجاد یک آسمانخراش 375 فوتی میباشد. درصورتی که یک پارک عمومی نبوده همانطوری که استخر هیلتون یک استخر عمومی نیست. با این وجود، آنان تلاش می نمایند که رای دهندگان را سردر گم کنند و هنگامی که آنان چنین روشی را پیش گرفته اند یک توهین بزرگی برای من محسوب می گردد. جزئیات فراوانی در برگه های رای گیری نوامبر وجود دارد و در حقیقت 230 صفحه می باشد. مردم الزاما وقت آن را ندارند که تمامی آنرا مطالعه نمایند. آنان بدین طریق توجه مردم را بخود جلب نموده زیرا می دانند که آنان از فضای سبز لذت می برند. این پروژه به آسمانخراش 375 فوت مربوط گردیده و شهر با یک طرح محدوده کلی سه طبقه و پنج فوت را مورد توجه قرار میدهد طرح آنان، ممکن است برای Century City و دبی و یا حتی برای کریدور ویلشر مناسب باشد نه برای شهر بورلی هیلز.
این روند آنان که ورای استاندارد شهرها و حتی فراتر از جنبه های عمومی و تمامی قوانین مربوط به حمایت از جامعه ما میباشد. آنان راه جدا از قانون را پیش گرفته اند و مردم می بایستی آنانرا مورد توجه قرار ندهند و در حقیقت آنرا انکار نمایند.
آقای شوشانی به مدت چهل سال مقیم بورلی هیلز بوده و به مدت شش سال در بخش عمومی قبل از اینکه در بخش برنامه ریزی شهرداری مشغول گردد، فعالیت داشته است. آقای شوشانی در این برنامه اظهار داشت که «ما بعنوان اعضاء رسمی که مسئول شهر بورلی هیلز بوده و بعنوان سرپرست کمیسیون برنامه ریزی، مسئولیت تمامی مجوزها را برعهده داشتیم تا بدین وسیله شهروندان بورلی هیلز از تمامی جزئیات که در ماه نوامبر به رای گذارده میشود مطلع نماییم.»

1532-39

آقای شوشانی در ادامه به تشریح جنبه های قانونی در رابطه با Measure HH پرداخته و اظهار داشت، قانون معینی در ایالت کالیفرنیا وجود دارد، در صورتی که توسعه دهنده امور ملکی بتواند عرضحالی از تعدادی از رای دهندان معین و امضاء آنان به دست آورد، در این صورت می تواند پروژه خود را مستقیما به مردم عرضه نماید.
شهردار میرش اضافه نمود: «اکنون می توانم اذعان نمایم با بکار گیری این شیوه و جمع آوری امضاء هنوز هیلتون حقیقت را بازگو نمی نماید. از افرادی که سعی می کردند از من امضاء دریافت نمایند پرسش هایی بعمل آوردم، درحالیکه همگی آنان اطلاعات نادرست را ارائه دادند. آنان در ازاء بدست آوردن امضاءها حقوق دریافت می کنند و برای اخذ امضاءها، اطلاعات غلط می دهند. بکارگیری اینگونه افراد مشکل نبود، و آنان جنبه های محیط زیستی ترافیکی سایه تا سایبان را نادیده می گیرند و از اینروی یک مدار کوتاه بوده و در حقیقت دیوانعالی کالیفرنیا Initiative را بعنوان یک مفر قانونی قلمداد نموده است. بنابراین با این مفر قانونی، ما به محدوده خویش رسیده ایم و ایالت کالیفرنیا میتواند و بایستی اقدام نموده و در غیر اینصورت با پیامدهای آن مواجه خواهیم شد.
در پاسخ این پرسش، در صورتی که از طریق قانونی می توان آنرا اصلاح نمود، میرش اظهار داشت که این اقدام بستگی به ایالت کالیفرنیا دارد و شهرهای دیگری نیز از بهره نادرست از این روش که مربوط به محیط زیست می گردد ناراحت می شوند.
موارد مشخصی وجود دارد که نمی توان از طریق یا روش Initiative و از طریق رای گیری در ایالت کالیفرنیا آنها را عملی نمود.
از اینروی این پرسش مطرح می گردد که آیا قانونگزاران کالیفرنیا این مسئله را مورد توجه قرار داده و مخالفت خود را در رابطه با سوءاستفاده از زمین با روش Initiative اعلام نمایند.

1532-40

به عقیده من، رفراندم (مراجعه به آراء عمومی) یک اقدام غیرمنطقی نمی باشد. تفاوت فاحشی میان رفراندم که هشت سال پیش در مورد هیلتون بعمل آمد، وجود دارد. هشت سال پیش هیلتون مراحل عمومی از قبیل کمیسیون برنامه ریزی و شورای شهر را طی نمود و گزارشی از محیط زیست را ارائه داد و بطور غیرمنتظره یی، کمیسیون برنامه ریزی آنرا با 0-5 رای رد نمود و شورای شهر آنرا با رای 2-3 تصویب نمود. شهروندان فراوانی بودند که از این تصمیم ناراحت گردیده و به جمع آوری امضاء روی آورده تا چنین اقدامی را خنثی نمایند.
آنچه که اکنون در جریان می باشد، هیلتون درصدد است تائید رای را مستقیما از رای دهندگان کسب نماید و اطلاعات ضروری را ارائه ندهد آنان می توانند آنچه را که می خواهند بگویند. این یک جریان غیر صحیح بوده و برای نیل به اهدافشان برطبق سلیقه خود اطلاعات را ارائه میدهند . امیدوارم که مردم این نوع تبلیغات را نادیده گرفته و آنرا مردود شمارند. با چنین اقدامی، هیلتون حدود 15 میلیون دلار هزینه نمود ه و نه تنها برای شهر بورلی هیلز، بلکه در تاریخ کشور امریکا نیز بی سابقه می باشد. این موضوع را در نظر بگیرید که آنان برای هر رای مثبت 1000 دلار می پردازند و این موضوع مشخص میگردد که برای آنان تا چه میزانی از لحاظ مالی تمام میشود با این جریان، آنان ناگزیر نیستند به شهرداری مراجعه نموده تا درباره مزایای عمومی مذاکره نمایند. این امر دهها میلیون دلار برای شهرداری تمام میشود، زیرا آنان مراحلی را طی نموده و چنین بنظر میرسد که مجوز شهرداری را دریافت نموده اند و ما را در شرایطی قرار میدهند که می بایستی مزایای عمومی را مورد توجه قرار دهیم. مزایای عمومی می تواند هرچیزی از جنبه رفاهی باشد، لیکن می تواند، نیز جنبه مالی داشته باشد.
احساس می نمایم که معامله شهرداری بورلی هیلز با هیلتون در هشت سال پیش، برای شهر نامطلوب بوده است درصورتی که آنان از طریق روش صحیح به ما مراجعه کرده بودند و اطلاعات شفاف را ارائه می دادند ما در ازاء دلارهای آنان بصورت معینی مالیات دریافت داشته و این وظیفه ما بود تا با آنان مذاکره مجدد نمائیم و برطبق آن، رفاه و مزایای عمومی را در نظر بگیریم.
این گفتگو هفته آینده نیز ادامه دارد…