1360-3 

کمپانی Phantom Smoke eHookah  یک کمپانی جدید با محصول و تولید جدید و متفاوت است. این کمپانی به شما حق انتخاب همه نوع هوکا با اسانس های مختلف را میدهد، هوکا و یا به روایتی همان قلیان ایرانی که می توان با آن همه جا رفت و همه جا مورد استفاده قرار داد.
کمتر کسی می داند که این محصول جدید، با خود امتیازات فراوانی دارد، ضمن اینکه هر کدام از آنها که به اندازه یک سیگار است می توان 800 بار به آن پوک زد (Puff) و از 20 نوع اسانس مختلف بهره گرفت.مهم ترین نکته در مورد این محصول تازه اینکه نه نیکوتین دارد، نه Tar نه تنباکو، یعنی این محصول بر پایه ای تهیه شده که بسیار سالم و بدون ضرر ولی براحتی جایگزین قلیان و یا هوکا برای آنهایی است که علاقمند به دود کردن هستند، ولی دود کردن بی ضرر.
این اسانس ها را می توان در این مجموعه هوکا پیدا کرد که باب سلیقه همه است.

Phantom Smoke Carries the following flavors:
Strawberry
Peach
Peach Mint
Lemon Mint
Blueberry
Blueberry Mint
Cotton Candy
Mango
Kiwi
Pomegranate
Kiwi
Fruit Punch
Bubble Gum
Rose
Apple
Apple Mint
Grape
Watermelon
Pinacolada
Cherry

1360-4

این کمپانی از مارچ 2013 آغاز بکار کرده و در طی همین چند ماه نه تنها توجه جامعه ایرانی، بلکه همه جوامع را بخود جلب کرده و همه علاقمندان به هوکا بخاطر سالم بودن آن، به سراغش رفته اند و کمپانی همه ماهه با توجه به سلیقه و خواست دوستداران هوکا، بر اسانس ها و امتیازات آن می افزاید و محصولات ویژه Limited Edition با شکل و شمایل ورنگ های زیبا به علاقمندان ارائه میدهد.
با توجه به گسترش این تولیدات بویژه در میان جوان ترها، در سراسر امریکا و بزودی در نقاط مختلف جهان کمپانی  فانتوم محصولات تازه ای به بازار داده که براحتی در میان مردم و اماکن عمومی نیز قابل استفاده باشد.
از جمله درکلاب ها، بارها، رستوران ها، چون اینروزها بمرور پذیرفته اند که این هوکاها، از چارچوب سیگار، قلیان معمولی بدورهستند چون از تنباکو و نیکوتین جداست.
این هوکاها، اخیرا توجه چهره های معروف سینما و تلویزیون وموزیک را در جامعه امریکایی  و حتی ایرانی جلب کرده است.
Electronic Hookah بعنوان e-hookah, Personal Vaporizer شناخته شده است و همه مواد اولیه آن از محصولات و تولیداتی طبیعی است،که کاملا طعم ویژه و دود سیگار وقلیان معمولی را دارد ولی سالم و طبیعی.
برای تهیه به وبسایت زیر مراجعه کنید:

PhantomSmokeHookah.com

****

Phantom Smoke eHookah is the premiere choice for smoking your favorite hookah blend on the go. Along with giving you 800 puffs and 20 flavors to choose from , the non-nicotine, non-tar, and non tobacco based product has also proven itself to be the healthier alternative for traditional hookah smokers.
Phantom Smoke Carries the following flavors:
Strawberry
Peach
Peach Mint
Lemon Mint
Blueberry
Blueberry Mint
Cotton Candy
Mango
Kiwi
Pomegranate
Kiwi
Fruit Punch
Bubble Gum
Rose
Apple
Apple Mint
Grape
Watermelon
Pinacolada
Cherry

The company was launched in March 2013, and has already gained a lot of attention and recognition amongst hookah smokers. Every month Phantom Smoke showcases a new limited edition flavor accompanied with a unique look to go along with it.

With the growing hookah buzz amongst young adults across the nation, Phantom Smoke has provided a product that fits right into your hand and can be smoked in public places such as clubs, bars, restaurants etc. due to the odorless smoke not being in the same category as harmful cigarette or hookah tobacco smoke.
Phantom Smoke is also currently endorsed by  celebrity figures in the world of music, tv and entertainment.
Additional Information;  An electronic hookah, also known as an e-hookah, personal vaporiser, is an electronic inhaler that vaporises a liquid solution into an aerosol mist, simulating the act of tobacco smoking.
To place orders, Please visit:
PhantomSmokeHookah.com

1360-9