Mix1303-07

‌‌چاپ كتاب مثلث تهران

Mix1303-08

اخيرا آقاي >تام -رييدمثلث تهرانبمب اتمي< به امريكا را دارند كه نهايتا اين طرح اجرا نمي‌شود و خرابكاران گرفتار مي‌شوند اهميت اين كتاب تنها در داستان آن نمي‌باشد بلكه نويسنده كه سالهاست در مسايل نيروي هوايي و امنيتي  و اطلاعاتي امريكا فعاليت گسترده دارد متخصص امور اتمي و تحصيلات دانشگاهي را در همين زمينه ها انجام داده است كتاب در مواردي از نام و نشان افرادي ياد مي‌كند كه حقيقي هستند - اخيرا نويسنده با برخي از ايرانيان در مورد كتاب خود مشورت و نظرخواهي كردند

 

چه روزگار خوبي بود

Mix1303-09

محسن نادري نژاد چهره با سابقه تلويزيوني،  كه اين تصوير را از آرشيو خاطرات خود بيرون كشيده مي‌گويد هر بار كه به سراغ اين آرشيو مي‌روم،  دلم مي‌گيرد،  چون مي‌بينم يكي دو چهره قديمي و نامدار ديگر از ميان شان رفته اند.
نزديك به 30‌ سال پيش بود كه براستي چون برق و باد گذشت،  در يك مهماني گرم و صميمي،  دو چهره ماندني سينما و موزيك را با هم ديدار كردم،  ويگن عزيز و ايلوش عزيز كه يادشان هميشه زنده باشد.
هر دو كنار هم نشستند،  از خاطرات ايران،  از فيلم هايي كه بازي كرده بودند،  از سفرهاي ايلوش به ايتاليا،  از كنسرت هاي بزرگ ويگن،  از كوچ شان به خارج و از دلتنگي شان براي وطن حرف زدند، نيازي نبود من سئوال بكنم چون خودشان تا ساعتها حرف زدند،  اشك به چشمان شان آمد،  قهقهه سر دادند و من هنوز صداي خنده شان را درگوش هايم مي‌شنوم.
يادشان هميشه زنده استنمايشگاه آثار استاد علي‌ فرامرزي

در گالري سيحون

Mix1303-10

روز شنبه دوم ژوئن، نمايشگاه آثار نقاشي استاد علي‌ فرامرزي در گالري سيحون از 6—9 شب، گشايش مي‌يابد . استاد كه به تازگي از ايران به شهر فرشتگان آمدند، حضور خواهند داشت .اين نمايشگاه براي 2 هفته بر پا خواهد بود .ورود براي عموم آزاد است.Mix1303-11
علي فرامرزي در سال (1329) 1950 در شهر تهران بدنياآمدوازسنين نوجواني بطورجدي به نقاشي روي آورد. پس ازيك آموزش كوتاه دريك كلا‌س خصوصي خود بطور مستقيم به تجربه‌اندوزي پرداخت. اودرسال 1976به عنوان نقاش جوان دريك مسابقه سراسري برنده كرديد ونخستين جايزه هنري خويش رادريافت نمود. ودر1977 نخستين نمايشگاه خصوصي خود را برگزار نمود.پس از انقلا‌ب ايران نخستين ورك شاپ خود را درموزه هنر‌هاي معاصر تهران برگزار نمود و اثري در ابعاد 4در6مترخلق نمود  (1979) ودرهمان سال موفق به دريافت بورس ازآكادمي‌ رم گرديدكه به دليل شروع جنگ نتوانست از كشورخارج گردد. اوتاكنون چندين نمايش خصوصي وگروهي درداخل وخارج از ايران داشته است.اودراولين انتخابات انجمن نقاشان ايران بعنوان بازرس انتخاب گرديد ودراكسپوي 2004به عنوان دبيروسخنگو فعاليت نمود.ودرسال 2007درمقطع كارشناسي ارشد(فوق ليسانس)دردانشگاه سوره تدريس نمود. اوتاكنون بيش از 100مقاله درروزنامه‌هاي مهم تهران درخصوص اقتصاد هنر ومسايل هنر معاصر ايران نگاشته است. وي در16مي‌دردانشگاه استنفورد درخصوص هنرمعاصرايران سخن راني نمودو لوح تقدير دريافت كرد ودر17مي‌نيزورك شاپي برگزار كرد. اوقراراست دركانون سخن درباره تاريخ نقاشي معاصرايران درتاريخ 4جون صحبت نمايد.
آدرس گالري سيحون:90069 Melrose Ave., West Hollywood  CA 9007