1527-82

دکتر ناناز پیرنیا و انجمن غیر انتفاعی والدین ایرانی – امریکایی I.A.P.A با دعوت و پشتیبانی موسسه بین المللی سرطان کودکان I.S.C.C سمینار آموزشی – نمایشی موفق One Life To Live را تقدیم میکند:

1527-84

«چگونه فرزندان و خانواده ها را از خطر ای مطرح در اجتماع به دور نگاه داریم. جلسه میزگردی در مورد مشکلات، خطرات و گرفتاریهای تین ایجرها وجوانان با قانون، اینترنت، مواد مخدر، الکل و سکس و ارائه راه حل برای جلوگیری از حوادث ناگوار»
سخنرانان: دکتر مایکل پیمان کید- وکیل جنایی، دکتر اردشیر پیرنیا وکیل تصادفات و خانواده، اشکان سبحه، متخصص I.T اینترنت و تکنولوژی، دکتر ناناز پیرنیا، متخصص روان درمانی، مغز درمانی و مشاور خانواده و زناشویی، گروهبان Mark Cripe سرپرست کلیه مراکز مربوط به زندان تادیبی تین ایجرها. MC برنامه علی پیرنیا و با شرکت افتخاری خانم دکتر شیدا سام- پزشک خانواده داخلی – کمدین محبوب «تهران» نیز با ما خواهد بود تا به جوانان نشان دهد که بدون نیاز و استفاده از مواد مخدر و الکل می توان موفق بود. ورود برای جوانان از 13 سال به بالاست و نوجوانانی که در مدارس هستند با شرکت دراین جلسه 5 ساعت Community Service Point می گیرند.
تاریخ : یکشنبه 9 اکتبر از ساعت 4 – 7 بعد از ظهر .

Address: Hyatt Regency Hotel -1107 Jamboree Road.
Tel: 949-679-9911
بهای بلیط : 25 $ دلار