1661-19

حمید سعیدی و گروه Opium Moon
در Largo و در دالبی تیاتر، شگفتی آفریدند

1661-20

حمید سعیدی هنرمند افتخارآفرین ایران در عرصه «گرمی» به اتفاق گروه Opium Moon بعد از جایزه جهانی خود، در طی دوهفته اخیر دو اجرای بسیار تحسین آمیز در لس آنجلس داشتند که نه تنها توجه جامعه ایرانی بلکه جامعه امریکایی و دیگر ملیت ها را برانگیخت.
اولین برنامه در 4 اپریل در Largo در لاسیه نگا بلوار بود که اجرایشان همه حاضرین را مبهوت کرده بود، ضمن اینکه لباسهای طرح شهلا درریز فشن دیزاینر نامدار را بر تن داشتند وحمید سعیدی از او سپاسگزاری کرد و از دکتر کتی امیری یونسی که جانانه تدارک برنامه را دیده بود.
برنامه از همان آغاز بر دلها نشست و درخشش حمید سعیدی و یارانش، خبر از یک تیم هنرمند و حرفه ای می داد و سالن جای سوزن انداختن نبود.
دومین برنامه به مناسبت پنجمین سالگرد رادیو همراه در سالن بین المللی دالبی تیاتر Dolby Theatre ششم اپریل برگزار شد.
برنامه بدلیل تنظیم و تدارک حساب شده همکاری گروه و همچنین گروه رقص، سالن چندهزارنفره را به تحسین و ستایش کشیده بود و حاضرین یک لحظه چشم از صحنه برنمی داشتند، چرا که این بار حمید سعیدی همه توانایی های تیم خود را در صحنه بکار گرفته و ضمن خوانندگی با اجرایی که همه ایرانیان حاضر را تحت تاثیر قرار داد، درواقع نشان داد که جایزه گرمی و هرجایزه بین المللی، نیز حق اوست و این بار نیز تیم پشت صحنه اش به یاری کتی امیری یونسی، شگفتی آفرید و لباس های طرح شهلا درریز دوباره چشم ها را خیره کرد و شبی به یادماندنی درخاطر مردم برجای گذاشت.

1661-21

1661-22

1661-23

1661-24

1661-25

1661-26

1661-27