1567-10

1567-3

1567-4

1567-5

فيروزه خطيبي
ايرانيان ساکن کاليفرنياي جنوبي بي صبرانه در انتظار مراسم پرده برداري از Freedom Sculpture درشهر لس آنجلس هستند که روز چهارم جولاي –همزمان با جشن استقلال آمريکا و همراه با کنسرت بزرگ رايگان با شرکت ابي، آرش ومکس اميني و جشن و مراسم آتش بازي در “سنتري سيتي” برگزارخواهد شد.
در طول چهارسال گذشته، “بنياد فرهنگ”، اين نهاد فرهنگي غيرسياسي، غيرمذهبي و غيرانتفاعي در کاليفرنياي جنوبي، توانسته است علاوه برسفارش يک اثر فضاي عمومي و دريافت اجازه قانوني از شهر لس آنجلس براي نصب آن، دست به جمع آوري اعانه کافي براي تهيه اين تنديس تاريخي بزند.
آقاي احمد گراميان رئيس هيات امنا بنياد فرهنگ مي گويد: “Freedom A Shared Dream” با الهام از پيام کوروش بزرگ در رابطه با بردباري و احترام براي گوناگوني قومي و فرهنگي ساخته شده است: “اين يادمان عظيم به صورت يک اثر هنري ثابت، سمبلي خواهد بود براي گراميداشت مسائل انساني مهمي چون آزادي، و به شمار آوردن همه افراد با هرنوع گوناگوني مذهبي و تفاوت هاي فرهنگي. اين همان ايده آل هاي انساني است که کوروش بزرگ پادشاه ايرانيان بنيان آن را بيش از 2500 سال پيش گذاشته و بعدها درقانون اساسي ايالات متحده آمريکا هم گنجانده شده است. اين تنديس زيبا سمبلي از تعهد دستجمعي ما ايراني ها به زندگي صلح آميزدرکنارديگران واداي احترام ما به حقوق و آزادي براي همگان است. اين دومين هديه پس از مجسمه آزادي است که از طرف مهاجران آمريکايي به مردم آمريکا اهدا مي شود. هديه اي که تاکيدي است براصولي که اين مملکت بر اساس آن پايه گزاري شده است. آزادي و برابري براي همه. ما در بنياد فرهنگ افتخار مي کنيم که دراين رخداد تاريخي که از حمايت جامعه ايراني و غيرايراني برخورداربوده است نقش داشته ايم.”
بنياد فرهنگ، درمدتي نسبتا کوتاه توانست بيش از 2.3 ميليون دلارکمک مالي از حاميان پروژه Freedom Sculpture درسراسر جهان جمع آوري کند. اين بنياد امروز آماده مي شود تا با اهداي آن به فضاي عمومي شهر لس آنجلس از طرف همه ايراني آمريکايي هاي اين شهر رکورد تازه اي از فعاليت هاي فرهنگي خود بجاي بگذارد.
فرهاد محيط، معاون هيات مديره “بنياد فرهنگ” و مديرپروژه Freedom Sculpture مي گويد: ” ما درسال 2013 منشورکوروش را از موزه بريتانيا به “موزه گتي” در لس آنجلس آورديم. از اين عمل استقبال بزرگي بعمل آمد وبيش از 75 هزار نفر به “گتي” آمدند تا از آن ديدن کنند. ايرانيان خيلي به اين پروژه علاقمند شدند و از آن حمايت کردند و با کمک هاي مالي آن ها عوايد اين پروژه به يک ميليون دلار رسيد. در آن زمان مخارج برنامه منشورکوروش بزرگ 600 هزار دلار بود و ما فکر کرديم با 400 هزار دلار اضافه شايد بتوانيم پروژه مرتبط ديگري را در دست بگيريم. دراين مرحله بود که تصميم گرفتيم نخستين منشورحقوق بشرکه کوروش بزرگ بيش از 2500 سال پيش اساس امپراطوري خود قرارداده بود را به صورت تنديسي به شهر لس آنجلس و کشور آمريکا اهدا کنيم. منشوري که از طريق تاريخ شناسان بزرگ غرب دراروپا منتشر شد و بعدها درطرح قانون اساسي آمريکا توسط پايه گزاران اين کشور از آن بهره گرفته شد و امروز به صورت نمادي از اعتقادات هردوملت به آزادي، يگانگي و گوناگوني فرهنگ ها در اين شهرجلوه گرخواهد شد. “
آقاي محيط مي گويد: “ما Freedom Sculpture را از هرجهت با مجسمه آزادي مقايسه مي کنيم. درآن زمان 20 سال طول کشيد تا 100 هزار فرانسوي و آمريکايي از آن حمايت کنند و در نهايت کارساختمان آن را به پايان برسانند. البته امروزه شبکه هاي اجتماعي بسيار کمک دهنده هستند و درمدت کوتاهي اخبار مربوط به Freedom Sculpture را به اقصي نقاط جهان رساندند. به ويژه بعد از انتخابات در آمريکا اين کار با سرعت بيشتري بجلو رفت و تا به امروز علاوه بر يک ميليون حمايت کننده هرروز بيش از 10 هزارنفرديگرهم به آن مي پيوندند. اين افراد از بيش از 50 کشورگوناگون جهان حامي اين طرح بزرگ بوده اند. ”
Freedom Sculpture در کلرادو ساخته شده است و طراح آن هنرمند برجسته بريتانيايي، سسيل بالموند است. آقاي بالموند اين تنديس را بر اساس طرحي از استوانه کوروش، پادشاه هخامنشي طراحي کرده است. استوانه دست ساز و باستاني که نخستين اعلاميه رسمي حقوق بشر درتاريخ جهان محسوب مي شود. کوروش بزرگ در آن زمان از طريق اين اعلاميه آزادي هاي گسترده اي را به همه مردماني که امپراطوري عظيم او را تشکيل مي دادند اهدا کرد.
آقاي اميرعلي عنقا مديرشوراي هنرهاي زيبا بنياد فرهنگ مي گويد:”هنگامي که تصميم گرفتيم اين طرح را به اجرا بگذاريم بيش از 300 هنرمند از کشورهاي مختلف دنيا در آن شرکت کرده و ايده هايشان را ارسال کردند. درنهايت 5 نفر توسط يک هيئت ژوري انتخاب و از ميان آن ها آقاي سسيل بالموند بعنوان برنده مسابقه برگزيده شد. آقاي بالموند هنرمند شناخته شده اي است که هرچند درطرح و ساخت پروژه هاي به مراتب پرخرج ترو بزرگ تري درسطح جهان شرکت داشته اما پيام استوانه کوروش برايش برانگيزنده بوده است. او به ايران سفر کرده و با اين پيام انساني از نزديک ارتباط برقرار کرده است و به همين جهت هم تصميم مي گيرد تا داوطلبانه درمسابقه طراحي تنديس شرکت کند. هيئت ژوري طرح ايشان را که الهام گرفته از منشور کوروش بزرگ است از ميان صدها طرح رسيده برگزيدند.”
آقاي بالموند مي گويد پيامي که در استوانه کوروش بزرگ گنجانده شده ، بيش از 2500 سال پيش سفرخود را آغاز کرده واين سفري است که تا به امروزهمچنان ادامه دارد: “اين استوانه پايه و بنيان طرح من است و مسلما پيام آن به مراتب والاتر و عظيم تر از اين تنديس است. “

1567-6

تنديس آزادي سسيل بالموند طرحي است که استوانه اي را در داخل استوانه اي ديگر به نمايش مي گذارد. اين دو استوانه توسط دو حلقه موازي نگهداري مي شوند. بالموند استوانه دروني را از طلا ساخته است که نمادي است از ارزش هاي ناب اين پيام و استوانه بيروني هم از نقره يا پولاد ضد زنگ ساخته شده است. اين تنديس زيرنورآفتاب روز لس آنجلس مي درخشد و شب ها استوانه طلائي داخل استوانه  به کمک چراغ هاي مخصوص نورافشاني خواهد کرد. اين نور سمبل و راهنمايي براي شهري با ريشه هاي نژادي گوناگون و متفاوت خواهد بود.

1567-7

1567-8

آقاي بالموند مي گويد:”اين تنديس طوري طراحي شده که وقتي از کنار آن با اتومبيل عبور مي کنيد بنظرمي رسد استوانه هم با شما درحال حرکت است. درواقع اين تنديس يک جسم پويا و غيرايستاست. بنظر من آثار هنري که درفضاهاي عمومي قرار مي گيرند بايد يک تجربه منحصربفرد را براي افرادي که ازکنار آن عبور مي کنند بوجود بياورند. اين آثار نبايست يک شئي بدون حرکت باشد. يا شئي که شما بتوانيد دوباره و چندباره آن را ارزيابي کنيد و يا بارها به همان شکل پيشين تجربه اش کنيد. تنديس آزادي با درخشش نور و مشارکت تماشاگر تغييرشکل مي دهد.”
آقاي بالموند که پيش ازاين طرح هاي زيادي براي فضاهاي عمومي ارائه داده است درپاسخ به اين سئوال که Freedom Sculpture چه تفاوت هايي با کارهاي هنري ديگر او داشته است مي گويد: ” اين اثر پيام مهمي درخود دارد که ازهمه مرزهاي هنري مي گذرد. پيامي فراسوي کاري که من خلق کرده ام . اين پيام مهم همان نخستين اعلاميه حقوق بشر و حکم آزادي انسان هاست . “
آقاي بالموند درباره آثارهنري فضاهاي عمومي مي گويد: “يک اثرفضاي عمومي با يک اثرهنري خالص تفاوت هاي زيادي دارد. اين نوع آثار فقط درخلق يک اثرهنري خلاصه نمي شود. بلکه بايد درابعادي ساخته شود که هرفردي که از کنار آن مي گذرد بتواند با آن ارتباط برقرار کند. اين ارتباط هم بايد منحصربفردباشد. يعني هرشخصي تجربه خاص خودش را از اين اثرپيدا مي کند. اين تنديس ازحالت بازي برخورداست و درجاي خود حرکت دارد. مشبک است. تنديس نوري که من در آلاسکا ساخته ام چرخان و دائم درحال دگرگوني است. همين موضوع درمورد “Freedom Sculpture” صدق مي کند. نور آن در روز و شب متفاوت است. شما تا حدود زيادي با جنبه هاي هنري آن ارتباط برقرار مي کنيد و ديدگاه شما تحت تاثير اين جنبه هاي هنري دچارتغييرو تحول مي شود. “
آقاي عليرضا اردکاني مديراجرايي بنياد فرهنگ مي گويد: “زماني که بنياد فرهنگ تصميم به اجراي اين پروژه تاريخي گرفت، ما فکرکرديم چه مکاني مناسب تر از شهر لس آنجلس براي پياده کردن طرحي با پيام جهاني کوروش بزرگ؟ يکي از چند نژادي ترين شهرهاي جهان. ما فکر کرديمFreedom Sculpture اين قابليت را دارد که بتواند تبديل به مجسمه آزادي در غرب آمريکا شود. درحال حاضر ما براي جشن بزرگي آماده مي شويم که همزمان است با روز چهارم جولاي و جشن استقلال آمريکا. اين نخستين بار است که شهرداري لس آنجلس براي برپايي جشني با اين عظمت بلوار سانتا مونيکا را درمنطقه “سنتري سيتي” براي بيشتر از 1 مايل بروي ترافيک مي بندد تا ما بتوانيم با حضورده ها هزار شرکت کننده مراسم رسمي رونمايي از “Freedom Sculpture” را برگزار کنيم. اين مراسم رايگان از ساعت 5 ونيم بعدازظهر تا 10 شب اجرا خواهد شد. مکس اميني، استند آپ کمدين مشهور ايراني، گردانندگي اين مراسم را بر عهده خواهد داشت، “ابي” ، اسطوره موسيقي ايران به همراه آرش، ستاره نسل جوان کنسرت برگزار خواهند کرد، و غذاهاي بين المللي و ايراني دردسترس خواهد بود.مراسم آتش بازي مفصلي هم همزمان با پرده برداري از مجسمه فراهم ديده شده است. ما از همگي دعوت مي کنيم که در اين جشن شرکت کنند چرا که اين يک روزتاريخي در زندگي يکايک ما ايرانيان خواهد بود.

***

براي دريافت اطلاعات بيشتردرمورد جشن چهارم جولاي و يا افزودن نام خود بطور دائمي به صفحه حاميان اين پروژه تاريخي به وبسايت زيرمراجعه کنيد:

Freedomsculpture.org