به روايت تصاوير نويد سهيليان
 كنسرت با شكوه ابي خواننده محبوب سه نسل
در صحنه بين المللي نوكيا تياتر يك حادثه هنري در جامعه ايراني بود
هفته آينده گزارش و مصاحبه اي تازه با ابي خواهيم داشت

JavananEbi1296-03JavananEbi1296-04JavananEbi1296-05JavananEbi1296-06JavananEbi1296-07JavananEbi1296-02