1683-78

1683-81

در تاریخ 23 اگوست در لس آنجلس گروه زیادی از سازمانهای توان بخشی برای تشکر از سناتور «هنری استرن» سناتور دمکرات ایالت کالیفرنیا میهمانی مفصلی با صرف ناهار ترتیب داده بودند.
سناتور استرن و رئیس تدارکات آقای «نظریان» که ایرانی ارمنی هستند با فعالیت و تلاش خود بودجه نگهداری و تحصیلات و حمل ونقل این سازمانهای نگهداری از ناتوانان جسمی را به تصویب ایالت کالیفرنیا رساندند.
این کمک ها به سازمان های زیادی از جمله «Jay Nolan Community Services» اهدا شد که «کیمیا ذوالریاستین» یکی از اعضای فعال آن (Team Leader) میباشد قرار گرفت. در مجلس تشکر «همراه» همیشگی کیمیا که به او در مورد گفتگو با دیگران کمک میکند «Lili Handley» با سناتور گفتگو و درباره اهداف خودوسازمان توضیحاتی دادند.

1683-79

سناتور استرن که شیفته خوشحالی، شعف و چهره هیجان زده کیمیا شده بود درکنار صندلی چرخدار کیمیا نشست و توضیحات بیشتری از کیمیا خواست کیمیا به او گفت من دوست، عشق و عمویی دارم که مجله ایرانی دارد بنام جوانان مهدی ذکایی و برای تشکر از شما عکس و مطلب شما را چاپ می کنیم. سناتور استرن که با مجله بین المللی جوانان آشنایی داشت، بسیار هیجان زده شد و به فارسی گفت «سلام»، «چطوری» و کیمیا گفت با چاپ عکس شما به سراسر دنیا خواهید رفت و همه دنیا آنرا خواهند دید.
او گفت من مزد زحمات خودم را گرفتم با دیدن اعضای این «سازمان توان بخشی» خوشحالم که توانستم کار کوچکی انجام دهم کیمیا که تیم لیدر «جی نولان» لقب گرفته با وجود تمام ناتوانی های جسمی به همه اطرافیان خود نشان داده که چگونه عشق به زندگی و لبخند و قلب شیرین میتواند همه گونه ناتوانی ها و کمبودها در زندگی انسانها را تحت تاثیر قرار دهد و آنها را به زندگی امیدوارتر کند بگونه ای که گاهی بعضی آدمهای سالم و توانا در مقابل این همه شور و عشق می گویند ما چقدر ناتوانیم.
پدر کیمیا که در این میهمانی حضور داشت به سناتور استرن و آقای نظریان گفت، شما قهرمانان واقعی جامعه امریکا هستید، در زمانی که بعضی از دولتمردان درحال قطع کردن کمک های انسانی به طبقات مختلف جامعه هستند و با گفتارهای خود باعث رنجش اقلیت های مذهبی، قومی و نژادی «امریکای بزرگ» میشوند، شما با قدمهای کوچکی این چنین معنی جامعه بزرگ را به همه نشان دادید و برای شما فرق نمی کند رنگ پوست، نژاد و ملیت آدمها در این سرزمین چیست و فقط انسانیت و کمک به همنوع میتواند مفهوم زندگی را بیشتر تجلی دهد.
پدر کیمیا به سناتور استرن گفت ما در یکسالگی کیمیا را به امریکا آوردیم چون فکر میکردیم او به کمک احتیاج دارد ولی بعد از 30 سال زندگی با کیمیا من و همسرم و برادرش متوجه شدیم تمام مفاهیم و معنای زندگی در چهره زیبا و لبخندی است که او به ما تقدیم می کند و درواقع ما هستیم که به کمک او احتیاج داریم! تمامی ناتوانان جسمی حتا آنهائی که قادر به تکلم نیستند با صداقت و روح بزرگی که دروجودشان هست درس های بزرگی به آدمهای سالم میدهند و ما بجای ترحم، افسوس و دلسوزی با عشق و توجه به وجود آنان در تعالی و تکامل خود گام برمی داریم چرا که آنان نشان میدهند با تمامی ناتوانی ها میتوان توانا بود خوشحال بود و غم و درد را فراموش کرد و به آینده امیدوار شد.

THANK YOU! SENATOR STERN

1683-80

On Friday August 23rd a large group of self-advocates with disabilities, their families and non-profit support agencies gathered to say THANK YOU! to Senator Henry Stern, Assembly member Nazarian and Assembly member Holden.
Each of these champions advocated on behalf the disability community so that the state budget would include small increases for support services that are available for people with disabilities to live, work, travel and participate in their local communities! These services are guaranteed in the Lanterman Developmental Disabilities Services Act (people also call it the Lanterman Act, for short) which was passed in 1969. This is the California law that says people with developmental disabilities and their families have a right to get the services and supports they need to live in their communities with the same opportunities that are available to the general population.
Among the people who attended was a group of self-advocates who have formed their own Self Advocacy Group within Jay Nolan Community Services. One particular young woman names Kimiya Zolriasatin who attended has become an active and vocal leader in the group, she is pictured here with (insert names of people in photo Kimi and Jay choose). Kimi visited with Senator Stern at length, and shared some of her story and what she hopes for her future and the future for others with disabilities in California and beyond!