The Dilemma مروری بر فيلم

كارگردان: ران هاوارد

بازيگران: وينس وان- كوين جمز- وانونا رايدر- جنيفركانلي

وقتي يك نام معتبر چون ران هاوارد را بروي فيلمي بظاهر كمدي مي‌بينيم، كمي دچار حيرت مي‌شويم، ولي اطمينان داريم كه اين كارگردان صاحب سبك كه در ساختن فيلم هاي درام توانايي خاص دارد، مسلما در ساختار اين فيلم هم كوتاهي نكرده است.

 

فيلمThe Dilemma از سويي نه يك فيلم كمدي است و نه يك فيلم صد درصد جدي و درام، در اصل فيلمي متفاوت است كه تماشاگر را كنجكاو تا پايان با خود مي‌برد، چون با وجود آمـادگـي بـراي خـنـده، بـجز موارد خاصي نمي‌خندد بمرور آماده براي يك فيلم دراماتيك، تا آخر خط درام هم نمي‌رود.

نمي‌خواهم زياد شما را سر درگم بكنم، چون اين فيلم از هر زاويه اي كه نگاهش كنيد، ديدني است، چون فيلمنامه اش از الن لوئب است كه قبلا سناريويThings we lost in the fire و 21 وThe Switch را نوشته است، البته هيچ فيلمنامه نويسي در همكاري  با ران هاوارد به تنهايي عمل نمي‌كند وشديدا تحت تاثير او قرار مي‌گيرد چون هاوارد از نادر كارگرداناني است كه در ساختن فيلم هاي درام در قالب مستند واقعي توانا و استاد است. هاوارد براي اينكه  فيلم كاملا متفاوت  و غير متعارف خود را رنگ زيبايي بزند از فيلمبردار هنرمندي چون سالواتور توتينو دعوت به همكاري كرده كه كارنامه اش را با فيلم هاي Nixon /Frost و Cinderella Man ديده ايم، هاوارد و سالواتور، فضاي فيلم را به شيكاگو انتقال داده اند تا از فضاهاي تكراري فيلم هايي در دهه اخير كه بيشترشان در لوس آنـجلس، سانفرانيسسكو،نيويورك مي‌گذرد دور شوند و به تماشاگر نفسي تازه بدهند، كه اتفاقا كمك كرده اند.

ران هاوارد براي نخستين بار يك فيلم با دو بازيگر كمدي روز مي‌سازد، دو بازيگر  پولساز وينس وان و كوين جمز كه درنقش دو رفيق قديمي و صميمي و دو همكار بازي مي‌كنند، وينس در نقش راني يك بازارياب مبتكر، در زمينه طر‌ح هاي تازه اتومبيل به جنرال موتور است كه در حقيقت دوست صميمي اش  نيك (كوين جمز) سازنده اين طرح هاست، كوين جمز را كه در فيلم هايي چون Mall Cop ديده ايم، اين بار كاملا قالب عوض كرده است و اين دو همراهاني نيز دارند، نيك با جنوا (وانونا رايدر) ازدواج كرده وظاهرا زندگي آرامي دارند، داني با بت (جنيفر كانلي) مدتهاست دوست و عاشق هستند ودر تدارك ازدواج مي‌باشند.

تـا اينجا  قضيه با توجه به پرحرفي هاي هميشگي وينس وان (راني) و جمع 4‌ نفره صميمي شان، همه چيز عادي وآرام  و حتي در روال يك فيلم كمدي پيش ميرود ولي ناگهان در اوج يك پروژه بزرگ كه توسط راني و نيك در دسـت سـاخـت اسـت، رني مي‌فهمد كه  جمز به نيك  خيانت مي‌كند و قضيه خيانت خيلي هم جدي است. تعقيب و پيگيري راني در مورد اطمينان كامل دراين ماجرا، اورا تا آنجا  مي‌بردكه با جنوا روبرو ميشود. جنوا قول ميدهد دست بكشدو به خيانت ادامه ندهد وراني نيز سكوت كند، گرچه راني بخاطر آن پروژه بزرگ و از ترس اينكه نيك بفهمد و همه چيز ويران شود، ترجيح ميدهد سكوت كند، ولي خيلي زود مي‌فهمد جنوا دست نمي‌كشد، تصميم مي‌گيرد فيلم و عكس از آندو بگيردكه در اين لحظات فيلم با وجود جدي بودن،‌كمدي مـيـشـود.ولي تماشاگر كنجكاو خيلي زود مي‌فهمدكه براستي با يك  فيلم جدي ساخته هاوارد روبروست و بجاي دو بازيگر جدي، دوبازيگر كمدي نقش هايشان را با توانايي اجرا مي‌كنند.

ران هاوارد در ساختار فيلم كم نمي‌آورد، چون او با مهارت خاص در حاليكه جنبه هاي كميك فيلم رنگي به صحنه ها ميزند و تماشاگر را تا حدي از آن بابت راضي مي‌كند، بازيگران را هدايت مي‌كند.

وينس وان در اين فيلم يك رشد سينمايي نشان ميدهد، ثابت مي‌كند كه بعد از فيلمBreak-up او براستي توانايي بازي در نقش هاي درام را دارد.

دوبــازيـگــر زن اصلــي فـيلم، جنيفركانلي و وانونا رايدر، بازي هاي درخشاني ندارند، گرچه آنها زير نظر هاوارد تقريبا يكدست پيش ميروند، همانگونه كه كاربرد چـانينگ تاتوم بازيگر جوان و كوئين لطيفه ستاره كمدي، در فيلم يك كاربرد تبليغاتي وجذاب دو گـروه تماشاگر چون سياهان و جوانها و تين ايجر است، ولي هر كدام در جاي خود، قرار دارند و نيازي هم به درخشيدن نـدارند، چون فيلم بروي دوبازيگر اصلي مي‌گذردو تماشاگر منتظر است تا ببيند راني بالاخره  ماجراي خيانت جنوا را بر ملا مي‌سازد يا نه؟ چون اين نقطه اوج فيلم است. نكته اي كه تا پايان بچشم مي‌آيد، بيماري سوءظن و ترديد است كه بمرور در جسم وروح راني رسوب مي‌كند و حتي او را در مورد نامزدش نيز دچار شك مي‌كند و تا پايان فيلم با وجود حل شدن خيلي از مسائل، در موردجنوا همچنان عدم اطمينان خود را دارد و اورا زني صادق نمي‌داند.

فيلم تازه ران هاوارد بدون ايراد نيست ولي بدليل ظرافت ها ، تلاش ها، كاربردهاي حرفه اي بازيگران و قصه و عوامل فيلم، ديدني و گشايش تازه اي در زمينه بكارگيري بازيگران كمدي در نقش هاي خود است.