دکتر‭ ‬رضا‭ ‬فدایی

مجله‭ ‬جوانان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سرتاسرجهان‭ ‬معرف‭ ‬چهره‭ ‬های‭ ‬موفق‭ ‬و‭ ‬افتخارآفرین‭ ‬ایرانی‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬بارمعرف‭ ‬آقای‭ ‬دکتر‭ ‬امیرعلی‭ ‬سلماسی‭ ‬پزشک،‭ ‬جراح‭ ‬و‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬UCSD‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬میباشد‭.‬

دکترسلماسی‭ ‬رشته‭ ‬پزشکی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬به‭ ‬اتمام‭ ‬رسانده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬دوره‭ ‬های‭ ‬تخصصی‭ ‬وفوق‭ ‬تخصص‭ ‬به‭ ‬دانشگاههای‭ ‬John‭ ‬Hopkins‭ ‬و‭ ‬UCLA‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬های‭ ‬Urology‭ ‬و‭ ‬سرطان‭ ‬با‭ ‬درجات‭ ‬عالی‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬شده‭ ‬وسپس‭ ‬به‭ ‬استخدام‭ ‬دانشگاه‭ ‬UCSD‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬سن‭ ‬دیاگو‭ ‬در‭ ‬آمد‭.  ‬او‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬کوتاه‭ ‬خدمات‭ ‬ارزنده‭ ‬ای‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬نظرجراحی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تدریس‭ ‬به‭ ‬بیماران‭ ‬و‭ ‬شاگردان‭ ‬خود‭ ‬نثار‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬چند‭ ‬رسانه‭ ‬معروف‭ ‬آمریکایی‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬سن‭ ‬دیاگو‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بعنوان‭ ‬پزشک‭ ‬نمونه‭ ‬سال‭ ‬انتخاب‭ ‬کرده‭ ‬سایر‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬بخاطر‭ ‬کارهای‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬های‭ ‬جراحی‭ ‬انجام‭ ‬میدهد‭ ‬توجه‭ ‬شان‭ ‬جلب‭ ‬شده‭. ‬دکتر‭ ‬سلماسی‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬مقاله‭ ‬علمی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬رشته‭ ‬های‭ ‬تحصصی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسانده‭ ‬که‭ ‬هرکدام‭ ‬جایگاه‭ ‬بخصوصی‭ ‬دارد‭. ‬بعنوان‭ ‬ایرانی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬افتخار‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬مهم‭ ‬وکارساز‭ ‬او‭ ‬چند‭ ‬سئوال‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬چنین‭ ‬جواب‭ ‬داد‭:‬

‭ ‬چرا‭ ‬رشته‭ ‬پزشکی‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کردید؟

‭- ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬من‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬هموطنان‭ ‬ایرانی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ناگفته‭ ‬نماند‭ ‬که‭ ‬انسانها‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬قوم‭ ‬و‭ ‬ملیتی‭ ‬که‭ ‬باشند‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬تفاوتی‭ ‬ندارد‭. ‬

  ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬عمل‭ ‬هنگام‭ ‬عمل‭ ‬جراحی،‭ ‬اولین‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬فکرتان‭ ‬میرسد‭ ‬چیست؟‭ ‬

‭- ‬نجات‭ ‬جان‭ ‬بیماران‭.‬

‭ ‬علاوه‭ ‬برعمل‭ ‬جراحی‭ ‬چه‭ ‬وظایف‭ ‬دیگر‭ ‬برعهده‭ ‬شما‭ ‬است؟‭ ‬

‭- ‬به‭ ‬تدریس‭ ‬و‭ ‬مطالعه‭ ‬روی‭ ‬سرطان‭ ‬های‭ ‬مثانه‭ ‬و‭ ‬کلیه‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬اعضاء‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬قسمت‭ ‬بدن‭ ‬مشغول‭ ‬میباشم‭. ‬

‭ ‬طولانی‭ ‬ترین‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬اید‭ ‬چند‭ ‬ساعت‭ ‬بطول‭ ‬انجامید؟‭ ‬

‭- ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬سرطان‭ ‬و‭ ‬صدمه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اندامهای‭ ‬بدن‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬بافت‭ ‬زده‭ ‬است‭ ‬دارد‭. ‬

‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬چه‭ ‬عواملی‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬خوشحال‭ ‬می‭ ‬کند؟‭ ‬

‭- ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬عمل‭ ‬با‭ ‬موفقیت‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬ومریض‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬بهبودی‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬پایان‭ ‬از‭ ‬دکترسلماسی‭ ‬عزیز‭ ‬تشکر‭ ‬می‭ ‬کنیم‭.‬