1689-42

مهدى كرم پور به دعوت دانشگاه كاليفرنياى جنوبى (usc) براى نمايش فيلم پل چوبی حضور خواهد يافت.
كرم پور پيش از اين در سال ٢٠١١ نيز به دعوت دانشگاه كاليفرنيا لس انجلس (ucla) و براى نمايش فيلم طهران_تهران به آمريكا سفر كرده بود.
در اين برنامه حميدرضاصدر (منتقد) و عباس حجت پناه (مستند ساز) در كنار كارگردان به بررسى فيلم خواهند پرداخت.

زمان: سوم نوامبر ساعت ٥ بعدازظهر به وقت لس انجلس
مكان: سالن تامى دانشگاه USC

1689-43

1689-44