1556-55

1556-57

1556-60

دکتر پری امینی نقاش برجسته وهنرمند استثنایی، بار دیگر با دو اثر زیبای خود، نام هنرمند ایرانی را بر بلندای سالن کنفرانس Kaprielian Hall تحت نام پروفسور برجسته ایرانی جورج چیلنگر جای داد.
پروفسور ممتاز دانشگاه یو اس سی USC، استاد دانشکده مهندسی دکتر جورج چیلینگرChilingar این بار به میعادگاه 55 ساله خود یو اس سی بازگشت تا دو پرتره ماندنی از مسئولان دپارتمان سانی آستانی Sonny Astani بخش عمران و مهندسی محیط زیست (CEE) دکتر Lucio Soibelman، بنیانگذار کورپوریشن Astani Inc و بخش CEE همنام Astani را در حضور 175 مهمان سرشناس در جشن ویژه تعطیلات سالانه ارائه بدهد.
این دو پرتره استثنایی درمیان کف زدن ها و تشویق حاضرین از سوی پروفسور چیلینگر پرده برداری شد، چرا که پروفسور چیلینگر مسئولیت خلق این دو اثر هنری را به دکتر پری امینی سپرده بود.
پری امینی با سبک وشیوه بسیار متفاوت خود که در واقع با میلیون ها نقطه با آبرنگ در طی ماهها، تلاش شبانه روزی و هنرمندانه که با ظرافت خاص همراه است خلق کرده، تکنیک بسیار شگفت انگیزی که در جهان هنر نقاشی، بعنوان تکنیک غیرقابل رقابت و ماندنی ثبت شده است.
دکتر پری امینی در طی سالهای اخیر با آثار خود، نه تنها نظر صاحبنظران، منتقدین، عاشقان هنر نقاشی را جلب کرده ، بلکه به دریافت جوایز بین المللی بسیاری همراه با مدال های افتخار، تقدیرنامه ها و تشویق ها قائل آمده واز سوی بسیاری از رهبران جهان مورد ستایش قرار گرفته است.
پری امینی تا امروز از سوی مقامات و سران نامی جهان با سفارش پرتره های زیبایی روبرو بوده، او از چهره های سناتور ادوارد (تد) کندی وپرزیدنت باراک اوباما و فرست لیدی میشل اوباما پرتره هایی تهیه کرده که زینت بخش سالن های بین المللی شده است.
پروفسور چیلینگر این بار دو اثر ماندنی پری امینی را به سالن کنفرانس Kaprielian که بنام خود دکتر چیلینگر است جای داده تا برای سالها نام این هنرمند ایرانی در یکی از بزرگترین دانشگاه های امریکا، بدرخشد.

1556-58

1556-59

1556-61

1556-62

Emeritus Professor of the USC School of Engineering, Dr. George Chillingar, presented two distinguished portraits of the USC Sonny Astani Department of Civil and Environmental Engineering (CEE) Chair, Dr. Lucio Soibelman, and founder of Astani Enterprises, Inc., and the CEE Department’s namesake, Sonny Astani, at the annual CEE holiday party. This event occurred on December 9, 2017, at Town and Gown, on USC campus. About a hundred and seventy-five guests, in attendance, applauded when Chillingar revealed the two art pieces. Chillingar commissioned famed Iranian-American artist, Dr. Pari Amini, to create the portraits. Amini’s signature style stems from pointillism, a technique with watercolors, using tiny dots of color to create art. Her paintings have won multiple awards, medals, and honors. Amini has been commissioned to paint portraits of many distinguished individuals, such as Senator Edward “Ted” Kennedy and President Barack and First Lady Michelle Obama. To be painted by Amini has been considered a great honor. To thank Chillingar for these gracious portraits, Soibelman placed the portraits in the conference room, named in honor of Chillingar, in Kaprielian Hall.