nagde_film1.1

مروري بر فيلم: Water For Elephants
كارگردان: فرانسيس لارنس
بازيگران: ريز ويترسپون- رابرت پتين سن – كريستوف والتز


از فرح شكوهي

By : Farah Shokouhi‌

|
اين فيلم نه از جنبه هاي صددرصد هنري، بلكه از زواياي تكنيكي، احساسي و پرداختن به مسائلي دور از استانداردهاي روز وشايد هم تازه براي تماشاگر معتاد به تكنيك هاي ديجيتالي و كامپيوتري، ديدني و قابل بحث است.
فيلم دور از ايراد  نيست،ولي چه كارگردان و چه فيلمبردار و چه فيلمنامه نويس و مسئول دكور و گريم و صحنه هاي زيبا هر كدام جداگانه ذوق خود را بكار گرفته اند، نبايد از نظر دور داشت كه فيلمنامه نويس ريچارد لاگريونسن، كه قبلا درnagde_film1.2 كارنامه اش فيلم عاشقانه P.S. I Love You را مي بينيم، در انتقال نوول سارا گروين به فيلم، وفادار نبوده، ولي آنرا به سوي سليقه هاي سينمايي برده است و گاه از مسير سالهاي رويداد فيلم دور شده است همانطور كه كارگردان فيلم فرانسيس لارنس با سابقه فيلم هاي پرهزينه با هنرپيشگان نامدار چون: Constantine‌ و I Am Legend ذوق خود را نشان داده و اينكه در پي گذر از استاندارهاي روز سينماست و تازگي هاي غير متعارف در فيلم هايش بچشم مي‌آيد.
قصه فيلم را يك پير سالخورده خوش چهره كه در اصل نقش سالهاي پيري جيكوب چنكوسكي (رابرت پتين سن) را بازي ميكند بازگو ميشود، قصه يك گروه سيرك سيار در سالهاي 1931‌ در اطراف نيويورك است، كه توسط اگوست(بابازي خوب كريستوف  والتز) رهبري ميشود و ستاره سيرك مارلينا (ريز ويترسپون) همسرش مي‌باشد.
جيكوب دانشجوي كالج دامپزشكي در آستانه فارغ التحصيلي، بدنبال كشته  شدن پدر و مادر لهستاني خود در يك تصادف، ناچار به ترك تحصيل مي‌شود ودوره آوارگي خود را آغاز مي كند، كه خوشبختانه زياد طولاني نيست، چون به گروه سيرك سيار بطور اتفاقي مي‌پيوندد.
از آغاز ورود تماشاگر به اتمسفر سيرك، تنش را خيلي زود احساس مي‌كند، اگوست (والتز) يك رهبر تندخو، خشن با رفتاري غيرانساني است، كه ظاهري خندان و مهربان دارد، اگوست به همسر بسيار جوانترش مارلينا به شدت علاقمند است كسي حق ندارد با مارلينا حرف بزند و يا به او نزديك شود، چون باطوفان خشم اگوست روبرو ميشود. در چنين شرايطي جيكوب جوان و مارلينا خسته از محدوديت ها و زندگي خشن وبدون احساس بهم نزديك ميشوند، در اطراف ايندو چشم هاي نگران را مي‌بينيم، ولي جيكوب بدليل آشنايي با حيوانات، بيماري هايشان، حتي  پيش بيني عمرشان، خيلي زودتر از آنچه تصور ميرفت به اگوست و مارلينا نزديك ميشودحتي به محفل خصوصي شان راه مي‌يابد، به سلامتي شان مي‌نوشد و درحاليكه اگوست از شدت مستي آنسوي اتاق روي تخت خوابيده بود با همسرش مي‌رقصد و از همان زمان نطفه يك عشق جنجال برانگيز كاشته ميشود، در حاليكه هر دو خوب مي‌دانند اين عشق عاقبت خونيني دارد.
nagde_film1.4دردنياي سيرك با ظرافتي كه كارگردان فيلم بكار گرفته احساسات تماشاگر برانگيخته ميشود، خصوصا زماني كه يك اسب زيبا و ستاره صحنه را به مرگ مي‌سپارند ويا فيل 53‌ ساله هوشمند را موردآزار قرار ميدهند.
تماشاگر همانقدر آزار و شكنجه را براي مارلينا  احساس مي‌كند كه براي فيل بازيگر>روني.< چون اگوست همه هنرش در اذيت و شكنجه اطرافيان و لذت ازآن خلاصه شده است.nagde_film1.3
نمايشات سيرك در فيلم فقير است، چون همه نمايشات ابتدا در اسب سپيد بازيگر و بعد هم در فيل غول پيكر تحت ستم خلاصه شده است، بر‌خلاف انتظار از بازي ميمونها، شير و پلنگ، سگ و گربه خبري نيست،ولي همه آنها را درون قفس ها مي‌بينيم، خصوصا وقتي در صحنه اي، آنها را آزاد مي‌كنند و فاجعه بزرگ سيرك پيش مي‌آيد. تماشاگر تنها صحنه ورود مارلينا را سوار بر فيل مي‌بيند و چند بندباز كه بدون هدف در فضاي سيرك رها هستند، آنها كه فيلم بندباز برت لنكستر را بياد دارند و يا اصولا فيلم هايي در همين زمينه را، خوب در ذهن خود سپرده اند كه چه بازيها در صحنه سيرك اجرا مي‌شد. آزار حيوانات در فيلم، براي تماشاگر امروز تا حدي دور از باور است، چون سيرك هاي امروزي  و اصولا هر گروهي كه با حيوانات كار مي‌كنند، با برخورد با مشاوران ويژه حمايت از حيوانات، نمايندگان بنيادهاي مختلف، كار در چارچوب قانوني و بيمه هاي مخصوص همراه هستند و حتي گاه اذيت وآزار وصدمه به حيوانات، مدعيان بيشتري از انسان ها دارد، ولي متاسفانه در سالهاي دور آزار حيوانات انگار نوعي سرگرمي بود و هيچ فريادرسي هم وجود نداشت.
فيلم با رگه‌هاي احساسي و عاطفي همراه است، تا حد زيادي نيز تماشاگر را سرگرم مي‌كند، ولي اگر اين بازيگران روز را نداشت شايد اين چنين تماشاگر را به سينماها نمي‌كشاند، چون هر كدام از بازيگران فيلم، در رديف چهره هاي پولساز سينما هستند، رابرت پتين سن خوشبختانه قالب Twilight را شكسته و بازي خوبي ارائه داده، كريستوف والتز چون هميشه بازيش درخشان است، او را با جايزه اسكارش و فيلم
Inglourious Basterds‌ همه بخاطر دارند، او ازنادر بازيگراني است كه با نقش خود زندگي ميكند،در هر نقشي هم جا مي‌افتد. ولي ريز ويترسپون درقالب مارلينا جاي نمي‌گيرد. چون معمولا ستارگان سيرك، بلند قامت تر بوده و هستند، درحاليكه ريزويترسپون ريزنقش آنچنان نتوانسته خودي نشان بدهد، البته از حق نگذريم اوبازيگر خوبي است،ولي در اين فيلم منهاي نقش احساسي اش، در قالب ستاره سيرك نمي‌درخشد.