۱۸۴۳ – فرشته ها به یاری آمدند

پرستو‭ ‬از‭:‬آلمان‭ ‬ من‭ ‬خواهر‭ ‬40‭ ‬ساله‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬شدیدا‭ ‬اسیر‭ ‬سرطان‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬زخمتی‭ ‬به‭ ‬آلمان‭ ‬آوردم،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬اندیشه،‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پزشکان‭ ‬و‭ ‬کلینیک‭ … Read more about ۱۸۴۳ – فرشته ها به یاری آمدند

۱۸۳۹ – گفتگوی اختصاصی مهدی ذکایی سردبیر مجله جوانان با چیف سیسیل دبلیو رمبو رئیس کل پلیس از بزرگترین فرودگاه های جهان، و فرودگاه های لس آنجلس

Read more about ۱۸۳۹ – گفتگوی اختصاصی مهدی ذکایی سردبیر مجله جوانان با چیف سیسیل دبلیو رمبو رئیس کل پلیس از بزرگترین فرودگاه های جهان، و فرودگاه های لس آنجلس

UCSD دکتر امیرعلی سلماسی پزشک ٬ جراح و استاد دانشگاه

دکتر‭ ‬رضا‭ ‬فدایی مجله‭ ‬جوانان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سرتاسرجهان‭ ‬معرف‭ ‬چهره‭ ‬های‭ ‬موفق‭ ‬و‭ ‬افتخارآفرین‭ ‬ایرانی‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬بارمعرف‭ ‬آقای‭ ‬دکتر‭ ‬امیرعلی‭ ‬سلماسی‭ ‬پزشک،‭ ‬جراح‭ ‬و‭ ‬استاد‭ … Read more about UCSD دکتر امیرعلی سلماسی پزشک ٬ جراح و استاد دانشگاه

بخشی‭ ‬از‭ ‬خاطرات‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاری‭ ‬مهدی‭ ‬ذکایی‭ ‬سردبیرمجله‭ ‬جوانان

یکی‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬فریدون‭ ‬فرخزاد‭ ‬درسالهای‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬از‭ ‬نظرتان‭ ‬می‭ ‬گذرد فریدون فرخزاد هفته قبل ناگهان درشوی تلویزیونی خود، شیوه تازهساکت بودن، جدی بودن، نرقصیدن، نخواندن … Read more about بخشی‭ ‬از‭ ‬خاطرات‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاری‭ ‬مهدی‭ ‬ذکایی‭ ‬سردبیرمجله‭ ‬جوانان

۱۸۳۵ – در تاریک ترین لحظه، یک معجزه رخ داد

ارژنگ‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬ من‭ ‬39‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬مینا‭ ‬همسر‭ ‬اول‭ ‬خود‭ ‬زندگی‭ ‬کردم،‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬صاحب‭ ‬3‭ ‬فرزند‭ ‬و‭ ‬3‭ ‬نوه‭ ‬شدم،‭ ‬ولی‭ ‬راستش‭ ‬بدلیل‭ ‬اینکه‭ ‬سالها‭ ‬مینا‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬رفتاری‭ … Read more about ۱۸۳۵ – در تاریک ترین لحظه، یک معجزه رخ داد